top of page
Pride Flag

מפת דרכים לזכויות להט"ב: תכנית העבודה של הקהילה הגאה מול הכנסת והממשלה

הגיעה העת שהקהילה הגאה תקבל את הזכויות המגיעות לה.

מיגור האפליה כלפי חברות וחברי הקהילה הגאה הוא צעד מחויב המציאות לא רק בגלל התמיכה הרחבה בדעת הקהל הישראלית, ולא רק מפני שזה ממילא הכיוון שאליו מתקדם העולם. מיגור האפליה מתחייב בעיקר משום שזהו הדבר הנכון והצודק מוסרית עבור כל מי שמאמינים ומאמינות בקדושת האדם ובערך השוויון בין בני האדם.

מסמך זה הוא תוצר עבודה משותפת של קואליציית ארגוני הקהילה הגאה, המונה 18 ארגונים שפועלים בזירות מגוונות למען אוכלוסיית הלהט"ב. מטרת המסמך להציג בפני נבחרי ומשרתי הציבור מפת דרכים מפורטת לזכויות להט"ב בכל תחומי החיים. האפליה הממוסדת נגד להט"ב קיימת בזירות רבות – בחקיקה, בתקנות, בתקציבים ובפרקטיקות שלטוניות. מסמך זה ממפה את 50 הזירות הללו, ומציב מולן פתרונות קונקרטיים שאימוצם יביא את מדינת ישראל לעידן חדש של פתיחות, קבלה ושוויון.

 

זאת המהדורה השנייה של תכנית העבודה שמתפרסמת כשנה לאחר פרסום המהדורה הראשונה. בפרק הזמן הזה, חרף חוסר היציבות הפוליטית והמשבר הכלכלי, לקחנו חלק בקידום מספר הישגים בולטים עבור הקהילה הגאה. נציין את חלקם: הצעת החוק לאיסור "טיפולי המרה" אושרה בכנסת בקריאה מוקדמת; משרד העבודה והרווחה השיק שורה של פרויקטים חדשים בתחום הלהט"ב בהשקעה של עשרות מיליוני ש"ח (הקמת מסגרות הלנת חירום ללהט"ב ללא עורף משפחתי, סיוע סוציאלי ללהט"ב מהחברה הערבית, הכשרה תעסוקתית ללהט"ב בסיכון ועוד); במסגרת חלוקת הכספים הקואליציוניים בכנסת ה-23, מיליוני ש"ח הוקצו בהחלטת ממשלה לטובת חיזוק ופיתוח מענים מגוונים ללהט"ב במשרד הבריאות, במשרד התרבות והספורט ובמשרד לשיוויון חברתי; בנוסף, שלושה נהלים חשובים שגובשו ואומצו במערכת הבריאות ובביטוח הלאומי מסייעים בהפחתת האפליה והסטיגמה כלפי אנשים על הקשת הטרנסית, ובהסרת חסמים בתהליכי התאמה מגדרית. הישגים אלה נותנים מענה לחלק קטן מהצרכים שהעלינו בפני מקבלי ההחלטות. בגרסה הנוכחית התייחסנו להתפתחויות עדכניות והשתדלנו לכסות צרכים נוספים שהוצפו בפנינו.

 

תמונת המצב שעולה מהעמקה במסמך זה היא שהקהילה הגאה אמנם עברה כברת דרך במאבקה לשוויון זכויות מלא - אך דרך ארוכה מאוד עדיין ניצבת לפנינו.

מאבק בלהט"בופוביה

מאבק בלהט"בופוביה

חיי משפחה, זוגיות והורות

חיי משפחה, זוגיות והורות

מעני רווחה, בריאות ותעסוקה ללהט"ב

מעני רווחה, בריאות ותעסוקה ללהט"ב

לוגו חדש מרכז גאה.png
בית הקהילות (1).png
לוגו הבית הפתוח צבעוני.png
logo_horizontal_Be'er Sheva Proud House.
חושן.png
תהלה.png
IGY.png
logo@2x.png
לוגו-עברי-פרויקט-גילה.png
אבות גאים.png
אחווה לוגו.png
בת קול.png
חברותא.png
לוגו בלה גדול.jpg
LGBTECH.png
23682-logo-otot-LGBT-c2.png
מועדון הספורט הגאה copy.png
bottom of page