top of page
WhatsApp Image 2023-06-05 at 17.14.30.jpeg
מרכז להטבופוביה-01.png
מרכז להטבופוביה-02.png
1-03.png

מרכז הדיווח של האגודה, ע"ש ניר כץ, מציע סיוע לכל מי שנפגע/ה מאפליה,

שנאה או פגיעה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית.

1-01.png

עוד על המרכז

אנו מציעים למדווחות ומדווחים סיוע אישי הכולל קשב ותמיכה, סיוע בפנייה או כתיבת מכתבי תלונה לגופים פוגעים, ומתן סיוע משפטי (בשיתוף המחלקה המשפטית של האגודה).

ניתן לדווח באופן אנונימי, וכן ניתן לדווח על מקרה להט"בופובי שארע לאדם אחר, עליו יש לך ידע ברור ומוצק.

חשוב לדווח על כל מקרה כדי שנוכל לשנות! וכדי שלא יאמרו לנו שאין נתונים ובישראל אין בעיה!

דו"ח מצב הלהט"בופוביה

מעבר לסיוע בדיווחים המרכז אוסף נתונים על כלל האירועים הלהט"בופוביים ומדי שנה מפיק דו"ח המציג את היקפי תופעת הלהט"בופוביה, סוגיה, ואופני הטיפול במקרים השונים. בכל אחד מן הדוחות, מלבד נתונים כגון סוגי האירועים, חומרתם, פיזור גאוגרפי ועוד, תמצאו גם זרקור על נושאים שונים.

  • דו"ח 2013 – נתונים ראשוניים

  • דו"ח 2014 – להט"בופוביה במשטרת ישראל

  • דו"ח 2015 – להט"בופוביה במקומות עבודה: להט"בופוביה במערכת הבריאות

  • דו"ח 2016 – אפליה, שנאה ומחיקה כלפי ביסקסואלים; להט"בופוביה בתחבורה הציבורית; שיח שנאה ברשתות החברתיות.

  • דו"ח 2017 – עלייה בכמות הדיווחים על להט"בופוביה במדינת ישראל

  • דו"ח 2018 – כל 4 דקות מפרסם פוסט שנאה כלפי הקהילה הגאה

  • דו"ח 2019 - עלייה בדיווחים לאחר הסתה של אנשי ציבור

לעיון בדו"חות:

Screenshot-at-Feb-16-14-00-18.jpg
1-01.png

מרכז הדיווח קרוי על שמו של ניר כץ ז"ל אשר יחד עם ליז טרובישי ז"ל נרצחו בפשע השנאה בברנוער בתאריך 1.8.2009.

bottom of page