iStock-1189901332.jpg

ע"ש ניר כץ

מרכז הדיווח של האגודה, ע"ש ניר כץ, מציע סיוע לכל מי שנפגע/ה מאפליה, שנאה או פגיעה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית.

עוד על המרכז

אנו מציעים למדווחות ומדווחים סיוע אישי הכולל קשב ותמיכה, סיוע בפנייה או כתיבת מכתבי תלונה לגופים פוגעים, ומתן סיוע משפטי (בשיתוף המחלקה המשפטית של האגודה).

ניתן לדווח באופן אנונימי, וכן ניתן לדווח על מקרה להט"בופובי שארע לאדם אחר, עליו יש לך ידע ברור ומוצק.

חשוב לדווח על כל מקרה כדי שנוכל לשנות! וכדי שלא יאמרו לנו שאין נתונים ובישראל אין בעיה!

דו"ח מצב הלהט"בופוביה
מעבר לסיוע בדיווחים המרכז אוסף נתונים על כלל האירועים הלהט"בופוביים ומדי שנה מפיק דו"ח המציג את היקפי תופעת הלהט"בופוביה, סוגיה, ואופני הטיפול במקרים השונים. בכל אחד מן הדוחות, מלבד נתונים כגון סוגי האירועים, חומרתם, פיזור גאוגרפי ועוד, תמצאו גם זרקור על נושאים שונים.

  • דו"ח 2013 – נתונים ראשוניים

  • דו"ח 2014 – להט"בופוביה במשטרת ישראל

  • דו"ח 2015 – להט"בופוביה במקומות עבודה; להט"בופוביה במערכת הבריאות

  • דו"ח 2016 – אפליה, שנאה ומחיקה כלפי ביסקסואלים; להט"בופוביה בתחבורה הציבורית; שיח שנאה ברשתות החברתיות.

  • דו"ח 2017 – עלייה בכמות הדיווחים על להט"בופוביה במדינת ישראל

  • דו"ח 2018 – כל 4 דקות מפרסם פוסט שנאה כלפי הקהילה הגאה

  • דו"ח 2019 - עלייה בדיווחים לאחר הסתה של אנשי ציבור

לעיון בדו"חות:

Screenshot-at-Feb-16-14-00-18.jpg
Screenshot-at-Feb-16-13-58-21.jpg

דו"ח מצב הלהט"בופוביה #8 

השנה, נוסף להתמודדות מול האתגרים אשר הלהט״בופוביה והאפליה תמיד הציבו מולנו כקהילה, נאלצנו להתאים את עצמנו ואת הכלים שבידינו למציאות הקורונה הנכפתה עלינו. כבכל שנה, ישנה עלייה משמעותית במספר הדיווחים שהגיעו לפתחנו על אפליה, פשעי שנאה וחוסר שוויון כלפי כל האוכלוסיות המרכיבות את הקהילה הגאה. הדו״ח חושף את העובדה כי הלה״טבופוביה לא פסחה על אף מעגל ואילצה אותנו לטפל בהשלכותיה בכל תחום: מקום העבודה, הרשתות החברתיות, מוסדות השלטון, המרחב הציבורי והפרטי ועוד. מגפת הקורונה הוסיפה עוד נדבך לחיים המורכבים של להט״ב, ובאמצעות שיתוף פעולה בין כל הארגונים המייצגים את הקהילה, אנו נאבקים ונאבקות יום יום בהסתה, בורות, אלימות ושנאה.

מרכז הדיווח קרוי על שמו של ניר כץ ז"ל אשר יחד עם ליז טרובישי ז"ל נרצחו בפשע השנאה בברנוער בתאריך 1.8.2009.