top of page

האגודה למען הלהט"ב בישראל (ע"ר 580014058, "האגודה לשמירת זכויות הפרט"), נוסדה בשנת 1975 והנה מוסד ללא כוונת רווח.

מאז היווסדה פועלת האגודה לקידום מעמדה של קהילת הלהט"ב בישראל במטרה להביאה לשוויון זכויות מלא, לרווחה ולביטחון. האגודה מייצגת את הקהילה בזירה הארצית ובזירה הבינלאומית.

Pride Parade

 קצת עלינו 

האגודה למען הלהט"ב בישראל, חלוצת ארגוני הקהילה הגאה בישראל, היא ארגון זכויות אדם המייצג את הקהילה הגאה בישראל. האגודה היא ארגון ללא כוונת רווח, המבוסס על פעילות מתנדבים, ואמון על איתור צרכי הקהילה ומתן מענים איכותיים ומקצועיים לצרכים אלה לכל מגזרי הקהילה, בכל מקום במדינת ישראל ולכל תושביה ללא כל אפליה.

האגודה תפעל:
 

  • לייצג את קהילת הלהט"ב בישראל כדי לקדם את מעמדה החוקי, המשפטי והחברתי ולהפכה לחלק אינטגרלי, שוות זכויות בחברה הישראלית.

  • לשרת את קהילת הלהט"ב בבנייה ומתן מענים מקצועיים מתאימים.

  • לתמוך בפיתוחן של יוזמות קהילתיות קיימות וחדשות התורמות לחיי הקהילה.

  • להנגיש את פעילותה לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות בקהילה, ולסייע לקהילות אלה לפתח נראות והכרה ציבורית.

  • לגבש קהילה מגובשת, סולידרית ופעילה באמצעות שימור הזיכרון הקהילתי, ציון אירועים קהילתיים ופיתוח וקידום אירועי גאווה.

DSC_0087.jpg

 חזון 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3

 הועד המנהל 

כחלק ממדיניות השקיפות של האגודה אנו מגישים לעיון הציבור את הדוחות השנתיים של האגודה.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל aguda@lgbt.org.il.

שקיפות

Anchor 4
bottom of page