top of page

צרכנות גאה בבתי עסק התומכים בקהילה הלהט"בית. פרטים מלאים על התו ורשימה של כל העסקים בארץ בפנים!

קו הקשב2

לנערות ולנערים אין תמיד למי לפנות לקבלת תמיכה או אוזן קשבת. הראו שאצלכם תמיד אפשר לדבר על כל נושא כי זה מרחב בטוח לכולם.

קו הקשב2

אנחנו מעודדים שיח ומפגש אישי עם הקהילה הלהט"בית. מפגש זה יתקיים באזורים שונים בארץ כדי לאפשר לכולם הזדמנות להכיר ולשמוע.

קו הקשב2

האגודה מעבירה הרצאות וסדנאות שמלמדות ובוחנות את האירועים המשמעותיים שעיצבו את ציר הזמן של הקהילה הגאה בישראל. 

קו הקשב2

מיזמים

bottom of page