top of page
Sky
מדד הגאווה-02.png
מדד הגאווה-03.png

זו השנה ה - 4 בה האגודה למען הלהט״ב בישראל מבקשת למדוד את המדיניות, השירותים והמענים של המרחב המוניציפלי כלפי הקהילה הגאה.

המדד לשנת 2022 בחן מספר שיא של עיריות, מועצות אזוריות, מקומיות וישובים - סה״כ 85 במספר, כאשר המטרה העתידית היא למדוד כל רשות בישראל.
תפקידו של המדד הוא להעלות בסדר העדיפויות את העיסוק בקהילה הגאה במישור המקומי, דרך התבוננות בתחומים הבאים- חינוך, תשתית לפעילות הקהילה הגאה, רווחה, נראות במרחבים הציבוריים ותרבות - אשר בכל אחד מהם ממשקים רבים ושוטפים בין הרשות לתושב.ת בחיי היום-יום.

6 מקומות ראשונים
Sky

10 הרשויות הראשונות במדד

מיקומים גאווה מקומית-02.png
מיקומים גאווה מקומית-03.png
עשרת הראשונים-01.png
מיקומים גאווה מקומית-04.png
עשרת הראשונים-05.png
עשרת הראשונים-12.png
מיקומים גאווה מקומית-06.png
מיקומים גאווה מקומית-07.png
עשרת הראשונים-08.png
מיקומים גאווה מקומית-09_edited.png
עשרת הראשונים-10.png
מיקומים גאווה מקומית-10.png
מדד

לצפייה במדד הגאווה ברשויות המקומיות לפי שנה:

סינון לפי מקום

bottom of page