top of page
Sky
מדד הגאווה-02.png
מדד הגאווה-03.png

זו השנה ה - 5 בה האגודה למען הלהט״ב בישראל מבקשת למדוד את המדיניות, השירותים והמענים של המרחב המוניציפלי כלפי הקהילה הגאה.

המדד לשנת 2023 נערך במתכונת מצומצמת בעקבות אירועי המלחמה. מתחילת שנת 2023 ועד פרוץ
המלחמה חלפו תשעה חודשים בהם נעשתה פעילות רבה לטובת קידום מעמדה של הקהילה הגאה ברשויות
המקומיות. בקיום מדד הגאווה השנה ביקשנו לתת הכרה לפועלן של הרשויות למען הקהילה ולהמשיך לקדם
את זכויותיה. המדד בחן מדגם של ארבעים עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות וישובים, כאשר המטרה
העתידית היא למדוד כל רשות בישראל.

תפקידו של המדד הוא להעלות בסדר העדיפויות את העיסוק בקהילה הגאה במישור המקומי, דרך התבוננות
בתחומים הבאים- חינוך, תשתית לפעילות הקהילה הגאה, רווחה, נראות במרחבים הציבוריים ותרבות - אשר
בכל אחד מהם ממשקים רבים ושוטפים בין הרשות לתושב.ת בחיי היום-יום.

רקע.png
תמונת הירו עשירייה שקופה.png
סוג הרשות
אזור

סינון נתוני המדד

bottom of page