top of page
Screenshot-at-Feb-16-13-56-59.jpg

המאבק הציבורי

גם היום, רשויות המדינה עדיין מפלות לרעה את הציבור הלהט"בי בחקיקה, במדיניות ובמשאבים. אמנם, בזכות מאבק נחוש, הקהילה הגאה הביאה להישגים משמעותיים, אך לצערנו זכויות בסיסיות ורבות עדיין נמנעות מאיתנו.

האגודה מזמינה אותך לקרוא ולהעמיק את הידע שלך על האפליה המופנית כלפי הקהילה הגאה, ולהצטרף אלינו במאבק.

מפת הדרכים
NDB_1437_edited_edited.jpg

מפת הדרכים לזכויות להט"ב

מפת-דרכים-לאתר.png

מפת הדרכים לזכויות להט"ב הוא מסמך שנבנה על ידי קואליציית ארגוני הקהילה הגאה. מטרת המסך להציג לראשונה בפני נבחרי ומשרתי הציבור מפת דרכים מפורטת לזכויות להט"ב בכל תחומי החיים.

האפליה הממוסדת נגד להט"ב קיימת בזירות רבות: בחקיקה, בתקנות, בתקציבים, בהחלטות המיניסטריאליות ובמדיניות מפורשת או סמויה הנגזרת מנהלים ופרקטיקות שלטוניות. מסמך זה ממפה את הזירות הללו, ומציב מולן פתרונות קונקרטיים שאימוצם יביא את מדינת ישראל לעידן חדש של פתיחות קבלה ושיוויון.

Typing on a Computer

האגודה בטוויטר

  • X
  • X
  • Facebook
  • Instagram

עקבו אחרינו:

DSC_0705.JPG

תמכו בפעילות שלנו

פעילות האגודה מתאפשרת בזכות עבודתם.ן המסורה של מתנדבות ומתנדבים ובזכות תרומות. נשמח לתמיכתם.ן בכדי שנוכל להמשיך ולעזור לחברות וחברי הקהילה.

bottom of page