top of page
Screenshot-at-Feb-16-13-56-59.jpg

המאבק הציבורי

גם היום, רשויות המדינה עדיין מפלות לרעה את הציבור הלהט"בי בחקיקה, במדיניות ובמשאבים. אמנם, בזכות מאבק נחוש, הקהילה הגאה הביאה להישגים משמעותיים, אך לצערנו זכויות בסיסיות ורבות עדיין נמנעות מאיתנו.

האגודה מזמינה אותך לקרוא ולהעמיק את הידע שלך על האפליה המופנית כלפי הקהילה הגאה, ולהצטרף אלינו במאבק.

זירות הפעילות

התכנית האסטרטגית של ארגוני הקהילה

להט״בופוביה

השנה, נוסף להתמודדות מול האתגרים אשר הלהט״בופוביה והאפליה תמיד הציבו מולנו כקהילה, נאלצנו להתאים את עצמנו ואת הכלים שבידינו למציאות הקורונה הנכפתה עלינו. כבכל שנה, ישנה עלייה משמעותית במספר הדיווחים שהגיעו לפתחנו על אפליה, פשעי שנאה וחוסר שוויון כלפי כל האוכלוסיות המרכיבות את הקהילה הגאה. הדו״ח חושף את העובדה כי הלה״טבופוביה לא פסחה על אף מעגל ואילצה אותנו לטפל בהשלכותיה בכל תחום: מקום העבודה, הרשתות החברתיות, מוסדות השלטון, המרחב הציבורי והפרטי ועוד. מגפת הקורונה הוסיפה עוד נדבך לחיים המורכבים של להט״ב, ובאמצעות שיתוף פעולה בין כל הארגונים המייצגים את הקהילה, אנו נאבקים ונאבקות יום יום בהסתה, בורות, אלימות ושנאה.

נתונים מרכזיים לשנת 2020

01.01.2020- 31.12.2020

WhatsApp Image 2021-02-16 at 13.57.39.jp

עליה של 16% בכמות הצעירים.ות שנאלצו לעזוב את ביתם

272 בשנת 2019 לעומת 315 ב-2020

WhatsApp Image 2021-02-16 at 13.57.39.jp
WhatsApp Image 2021-02-16 at 13.57.39.jp
WhatsApp Image 2021-02-16 at 13.57.39.jp

כל 3 שעות מתרחש מקרה להט״בובופי לעומת 4 שעות בשנת 2019

עליה של כ- 27% במספר המקרים שדווחו.

2696 מקרים שדווחו לעומת 2125 מקרים בשנת 2019

כ- 25% מהלה״בופוביה מתרחשת במרחב הקרוב לבית

לעומת 8% בשנה שעברה

מפת הדרכים
NDB_1437_edited_edited.jpg

מפת הדרכים לזכויות להט"ב

מפת-דרכים-לאתר.png

מפת הדרכים לזכויות להט"ב הוא מסמך שנבנה על ידי קואליציית ארגוני הקהילה הגאה. מטרת המסך להציג לראשונה בפני נבחרי ומשרתי הציבור מפת דרכים מפורטת לזכויות להט"ב בכל תחומי החיים.

האפליה הממוסדת נגד להט"ב קיימת בזירות רבות: בחקיקה, בתקנות, בתקציבים, בהחלטות המיניסטריאליות ובמדיניות מפורשת או סמויה הנגזרת מנהלים ופרקטיקות שלטוניות. מסמך זה ממפה את הזירות הללו, ומציב מולן פתרונות קונקרטיים שאימוצם יביא את מדינת ישראל לעידן חדש של פתיחות קבלה ושיוויון.

Typing on a Computer

האגודה בטוויטר

  • Twitter
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

עקבו אחרינו:

DSC_0705.JPG

תמכו בפעילות שלנו

פעילות האגודה מתאפשרת בזכות עבודתם.ן המסורה של מתנדבות ומתנדבים ובזכות תרומות. נשמח לתמיכתם.ן בכדי שנוכל להמשיך ולעזור לחברות וחברי הקהילה.

bottom of page