האגודה פעלה לאורך כל 44 שנות קיומה בחזיתם של מאבקים ציבוריים רבים במטרתם להביא להכרה, שוויון וחופש לחברות וחברי הקהילה הגאה. מאבקים רבים הביאו להישגים תקדימיים ששינו את המציאות הישראלית ביחס לקהילה. רוב רובם של המאבקים הגיעו להישגים באמצעות בתי המשפט ובית הדין הגבוה לצדק, אשר פסק פעמים רבות לטובתה של הקהילה הגאה ולמען שוויון.

הצלחה במאבקים תלויה בתמיכתה של הקהילה וביכולתה של הקהילה לעשות שינויים בתודעה הציבורית ובשיח הציבורי סביב סוגיות להט"ביות. אגודת הלהט"ב עומדת היום בחזית המאבק לשוויון והכרה בנושאים רבים, לצדן של עמותות נוספות וארגונים שותפים.

 

קידום הקהילה הגאה תלויה בהחלטה של נשים וגברים נועזים שבוחרים לקחת אחריות ולשנות את המציאות.

קראו עוד על מה חדש במגזין שלנו.

מאבקים ציבוריים