top of page

כל תלמיד להט"ב או מתלבט בישראל צריך לדעת שיש לו מקום בטוח בו הוא יכול לחלוק את אשר על ליבו. מטרת המיזם העלאת הנראות, התמיכה, הרחבת הסביבה הבטוחה ומתן אוזן קשבת לנוער להט"בי במסגרות החינוך. הדבקת מדבקה כזו על דלת חדרך או משרדך משדרת שני מסרים:

  1. גישה מכילה כלפי הציבור הלהט"בי והמתלבט

  2. גישה של סובלנות וכבוד הדדי כלפי כלל האוכלוסיה

"כאן תוכלו לדבר, להתלבט ולהיות מי שאתם/ן מבלי שיבקרו אתכם/ן על רקע של נטייה מינית, זהות מגדרית או כל סיבה אחרת. כאן ניתן יחס של כבוד כלפי כל אדם".

 

עוד על המיזם:​

bottom of page