top of page

הרצאות וסדנאות

האגודה למען הלהט"ב מזמינה אותך להיחשף מקרוב לפניה של הקהילה הגאה בישראל!

בואו ללמוד על ההיסטוריה של המאבק הלהט"בי המקומי מראשיתו, לחקור את הישגי הקהילה לאורך השנים, לדון בחזון שלנו למען חברה שוויונית ופלורליסטית – ועוד.

נושאי ההרצאות שאנו מעבירים:

  • ההיסטוריה של המאבק הגאה בישראל

  • מערכת המשפט הישראלית וקהילת הלהט"ב

  • מבקשי מקלט להט"בים

  • פמיניזם ולהט"ב

ומה עוד חשוב לדעת?

  • ההרצאות והסדנאות שלנו מתאימות לכל הגילאים ולכל רקע מקצועי.

  • המרצים שלנו פועלים בהתנדבות מלאה, אולם אנחנו נוהגים לבקש עבור הרצאתם תרומה כספית למען האגודה, על מנת שנוכל להמשיך בפעילות לרווחת הקהילה הלהט''בית. סכום התרומה גמיש בהתאם ליכולותיו הפיננסיות של הארגון המזמין.

bottom of page