Newspaper

דו״ח מצב
הלהטפוביה

דו"ח מצב הלהט"בופוביה #8 

השנה, נוסף להתמודדות מול האתגרים אשר הלהט״בופוביה והאפליה תמיד הציבו מולנו כקהילה, נאלצנו להתאים את עצמנו ואת הכלים שבידינו למציאות הקורונה הנכפתה עלינו. כבכל שנה, ישנה עלייה משמעותית במספר הדיווחים שהגיעו לפתחנו על אפליה, פשעי שנאה וחוסר שוויון כלפי כל האוכלוסיות המרכיבות את הקהילה הגאה. הדו״ח חושף את העובדה כי הלה״טבופוביה לא פסחה על אף מעגל ואילצה אותנו לטפל בהשלכותיה בכל תחום: מקום העבודה, הרשתות החברתיות, מוסדות השלטון, המרחב הציבורי והפרטי ועוד. מגפת הקורונה הוסיפה עוד נדבך לחיים המורכבים של להט״ב, ובאמצעות שיתוף פעולה בין כל הארגונים המייצגים את הקהילה, אנו נאבקים ונאבקות יום יום בהסתה, בורות, אלימות ושנאה.

נתונים מרכזיים לשנת 2020

01.01.2020- 31.12.2020

עליה של 16% בכמות הצעירים.ות שנאלצו לעזוב את ביתם

272 בשנת 2019 לעומת 315 ב-2020

כל 3 שעות מדווח מקרה להט״בופובי לעומת 4 שעות בשנת 2019

עליה של כ- 27% במספר המקרים שדווחו.

2696 מקרים שדווחו לעומת 2125 מקרים בשנת 2019

כ- 25% מהלהט״בופוביה מתרחשת במרחב הקרוב לבית

לעומת 8% בשנה שעברה

להט״בופוביה

כפי שחושפים דוחות מרכז ניר כץ של האגודה, להט"בופוביה מתרחשת לכל אורך מעגל החיים של האדם הלהט"ב – בביה"ס, בצבא, במקום העבודה, במרחב הציבורי, בשירותי הרפואה והרווחה, כלקוח/ה בבתי עסק, ועוד. לכן, המאבק בתופעת הלהט"בופוביה הוא מאבק רוחבי אשר נדרש לכלול הן התגייסות כוללת של רשויות המדינה והן מרכיב חינוכי. למרכז ניר כץ מגיעות מאות פניות בשנה, וכן אלפים רבים של התבטאויות להט"בופוביות מאותרות ברשתות החברתיות.

על היקפי תופעת הלהט"בופוביה, סוגיה, ואופני הטיפול במקרים השונים, ניתן ללמוד בדוחות השנתיים המצורפים של מרכז ניר כץ למאבק בלהט"בופיה. בכל אחד מן הדוחות, מלבד נתונים כגון סוגי האירועים, חומרתם, פיזור גאוגרפי ועוד, תמצאו גם זרקור על נושאים שונים.

 

 • דו"ח 2013 – נתונים ראשוניים

 • דו"ח 2014 – להט"בופוביה במשטרת ישראל

 • דו"ח 2015 – להט"בופוביה במקומות עבודה; להט"בופוביה במערכת הבריאות

 • דו"ח 2016 – אפליה, שנאה ומחיקה כלפי ביסקסואלים; להט"בופוביה בתחבורה הציבורית; שיח שנאה ברשתות החברתיות.

 • דו"ח 2017 – עלייה בכמות הדיווחים על להט"בופוביה במדינת ישראל

 • דו"ח 2018 – כל 4 דקות מפרסם פוסט שנאה כלפי הקהילה הגאה

 • דו"ח 2019 - עלייה בדיווחים לאחר הסתה של אנשי ציבור

לעיון בדוחות לחצו כאן

Screenshot-at-Feb-16-14-00-18.jpg
Shadow

החופש מאלימות והסתה

ככל שהמאבק של הקהילה הגאה צובר תאוצה ומתנחל בלבבות, כך צפים משולי החברה קולות מכוערים ומסיתים שמכנים אותנו "לא בריאים", "לא טבעיים", ואף קוראים לפגוע בנו. אנשי ציבור, פוליטיקאים, רבנים וגם "סתם" אנשים מפיצים נגדנו שנאה עיוורת - והשנאה הזאת הורגת ופוגעת מדי יום באלפי קורבנות - להט"בים שהותקפו פיזית ומילולית, נזרקו החוצה מבתיהן.ם וקהילותיהן.ם, ונדחפו לקצה - לעיתים עד כדי ייאוש ואובדנות.

מה נדרש?

 1. הטמעת חוזר מנכ"ל להתאמה ונגישות של מערכת החינוך ללהט"ב, במטרה לתת מענים מערכתיים לקשיים טיפוסיים של להט"ב במערכת החינוך.

 2. הרחבת תקנת חינוך לסובלנות ל-8 מיליון ₪, לטובת הרחבת סדנאות ההסברה שמקיימים ארגוני הקהילה בבתי-ספר ולצוותים החינוכיים ברחבי הארץ.

 3. אישור הצעת חוק לאיסור "טיפולי המרה" לקטינים שתכלול עונש פלילי מרתיע עבור אנשים שמבצעים או מפנים קטינים לטיפולי המרה, וכן הקניית זכות לפיצוי כספי ללא הוכחת נזק במסגרת תביעה נזיקית של קטין שעבר "טיפולי המרה" כנגד המטפל או המשדל.

 4. קידום הכשרות בנושא להט"ב בגופים ציבוריים המעניקים שירות לציבור הרחב והשקת קמפיין דיגיטלי ממשלתי ארצי למאבק בלהט"בופוביה.

 5. הקמת צוות בין-משרדי להנגשת כל הטפסים הממשלתיים ללהט"ב בדגש על בני/בנות זוג מאותו מין, אנשים על הקשת הטרנסית ומשפחות גאות.

 6. הכרה בנפגעי פשעי שנאת באמצעות תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כך שישווה את מעמדם של קורבנות פשעי שנאה למעמד קורבנות טרור על רקע לאומני.

 7. טיפול בפשעי שנאה באמצעות הוספת עילה של זהות מגדרית להגדרת העבירה של פשעי שנאה בחוק העונשין, והקמת צוות משטרתי קבוע שמטרתו רישום, אכיפה והגברת דיווח על פשעי שנאה על רקע להט"בופובי.