top of page
Asset-2_4x.jpg
Asset 4_4x.png

השנה אנו מגישים.ות את דוח מצב הלהט"בופוביה ה-9 של מרכז הדיווח ע"ש ניר כץ ז"ל.

המרכז, שהוקם לאחר הרצח המטלטל בברנוער שגבה את חייהם.ן של ליז טרובישי וניר כ״ץ ז״ל,

הוקם על-מנת לספק מענה לאירועי אפליה ולהט״בופוביה שחווים.ות חברי.ות קהילה

על עצם היותם.ן וכן למטרת איסוף נתונים על מצב הלהט״בופוביה בתחומים מגוונים.

הדוח מאיר בזרקור את האתגרים הקריטיים ביותר הניצבים בפני הקהילה, כאשר השנה

החלטנו להתמקד ב-5 זירות מרכזיות: זירת טרנס*, זירת מפגש הקהילה הגאה עם

מערכות הבריאות, זירת המשפחה, זירת הפריפריה וזירת הרשתות החברתיות.

מה היה לנו השנה?

נתונים מרכזיים

הדו״ח המלא

קובץ להורדה

Asset 4_4x.png
נתונים מרכזיים-02.png
נתונים מרכזיי
oo_4x.png

עזרו לנו

להמשיך במאבק

בואו לקחת

חלק במאבק

אני רוצה לעשות שינוי ברשות המקומית

לדיווח

וסיוע

bottom of page