DSC_9110.jpg

גאווה 

מקומית

תחום גאווה מקומית באגודה אחראי על בינוי וחיזוק קהילות גאות מקומיות ברחבי הארץ, לשם מתן מענה לצרכי חברות.י הקהילה במרחבים המוניציפאליים וחיזוק תחושת הביטחון של כל להט״ב ביישוב שלה/ו.

האגודה מבקשת להמשיך, להגביר ולחזק את נוכחותה ופעילותה במרחבים העירוניים במטרה לעודד אקטיביזם בקרב תושבות ותושבים מהקהילה הגאה מחד, ועשיה ברשויות המקומיות עצמן מאידך.

אנו מחברים בין הרשויות המקומיות, הפעילים בשטח וארגוני הקהילה הגאה - וביחד יוצרים שינוי מקומי שמוביל לשינוי ארצי. 

קהילות מקומיות

ברחבי הארץ קיימות עשרות התארגנויות גאות של פעילים ופעילות מקומיים, הפועלות יום יום ליצירת מרחבים בטוחים ללהט"ב בכל יישוב, עיר וכפר ברחבי הארץ.

כ-50 מהן מלוות על ידי פורום "גאווה מקומית" של האגודה למען הלהט"ב. האגודה מחברת בין חברי וחברות קהילה ביישוב בהם אין התארגנות מקומית, ומלווה את מובילי ומובילות הקהילות המקומיות בכל שלב של יצירת והפעלת קהילה מקומית.

בין תחומי הליווי: הקמת קהילה, ליווי עבודה מול רשויות מקומיות, מתן כלים לניהול קהילה וליווי שוטף של ניהולה לאורך כל השנה.

רוצה להקים קהילה מקומית או לבדוק אם יש אחת במקום מגורייך? לחצ.י כאן למטה!

 

המדד העירוני הגאה מודד את יחסן של רשויות מקומיות נבחרות לקהילת הלהט״ב, במטרה לשפר את איכות החיים ותחושת הביטחון ללהט״ב במרחב העירוני.

הכנסו לנתוני המדד של שנת 2019 בו נבחרו רשויות שמקדמות עשייה לקהילה הגאה ומלוות ע״י האגודה.

 

מידע וליווי לרשויות מקומיות

האגודה מלווה עשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ, בייעוץ בבניית אסטרטגיה לקהילה הלהט"ב המקומית, כולל מיפוי צרכי הקהילה הגאה, עזרה בניהול משברים והזדמנויות הנוגעים לקהילה הגאה והתאמת שירותי העירייה או הרשות המקומית לחברי וחברות הקהילה המקומית. כל זאת, בכדי לייצר מרחב בטוח לחברות וחברי הקהילה בכל ישוב ברחבי הארץ.

אנו מלוות הן את הדרגים הנבחרים והן את הדרגים המקצועיים, ומול אגפים ומחלקות שונים ברשות המקומית.

בתוך כך, האגודה מובילה ומרכזת את ״פורום גאווה מוניציפאלית״ בו חברות וחברים עשרות חברי מועצה, ומקבלים.ות כלים לקידום שירותים ומענים לקהילה ביישוב שלהם.

רוצה להצטרף לפורום המוניציפלי של האגודה? רוצה לקבל את שירותי האגודה גם לרשות המקומית בה את.ה חבר.ה? לחצ.י כאן למטה!