top of page
הצטרפות לחברות באגודה-02.png

גאווה מקומית

תחום גאווה מקומית באגודה פועל לבינוי וחיזוק קהילות גאות מקומיות ברחבי הארץ ולשינוי מדיניות בזירה המוניציפלית, לשם מתן מענה לצרכי חברות.י הקהילה במרחבים המקומיים וחיזוק תחושת הביטחון של כל להט״ב ביישוב שלה/ו.

 

אנו מחברות.ים בין הרשויות המקומיות, הפעילים והפעילות בשטח וארגוני הקהילה הגאה - וביחד יוצרים.ות שינוי מקומי שמוביל לשינוי ארצי. 

Concrete Wall

ממשיכות את המהפכה המקומית הגאה >>

רקעעע-01.png

קהילות גאות מקומיות

ברחבי הארץ קיימות עשרות התארגנויות גאות של פעילים ופעילות מקומיים, הפועלות יום יום ליצירת מרחבים בטוחים ללהט"ב בכל יישוב, עיר וכפר ברחבי הארץ.

כ-50 מהן מלוות על ידי פורום "גאווה מקומית" של האגודה למען הלהט"ב. האגודה מחברת בין חברי וחברות קהילה ביישוב בהם אין התארגנות מקומית, ומלווה את מובילי ומובילות הקהילות המקומיות בכל שלב של יצירת והפעלת קהילה מקומית.

בין תחומי הליווי: הקמת קהילה, ליווי עבודה מול רשויות מקומיות, מתן כלים לניהול קהילה וליווי שוטף של ניהולה לאורך כל השנה.

רוצה להקים קהילה מקומית או לבדוק אם יש אחת במקום מגורייך? לחצ.י:

גאווה מקומית
המדד
סטריפ אירועי גאווה-01.png
מדד הגאווה לוגו-01.png

מדד הגאווה ברשויות המקומיות מודד את יחסן של רשויות מקומיות נבחרות לקהילת הלהט״ב, במטרה לשפר את איכות החיים ותחושת הביטחון ללהט״ב במרחב העירוני.

הכנסו לנתוני מדד הגאווה ברשויות המקומיות בו נבחרו רשויות שמקדמות עשייה לקהילה הגאה ומלוות ע״י האגודה.

רשויות
רקעעע-01.png

מידע וליווי לרשויות מקומיות

האגודה מלווה עשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ, בייעוץ בבניית אסטרטגיה לקהילה הלהט"ב המקומית, כולל מיפוי צרכי הקהילה הגאה, עזרה בניהול משברים והזדמנויות הנוגעים לקהילה הגאה והתאמת שירותי העירייה או הרשות המקומית לחברי וחברות הקהילה המקומית. כל זאת,  בכדי לייצר מרחב בטוח לחברות וחברי הקהילה בכל ישוב ברחבי הארץ. אנו מלוות הן את הדרגים הנבחרים והן את הדרגים המקצועיים,

ומול אגפים ומחלקות שונים ברשות המקומית.

בתוך כך, האגודה מובילה ומרכזת את ״פורום גאווה מוניציפאלית״ בו חברות וחברים עשרות חברי מועצה, ומקבלים.ות כלים לקידום שירותים ומענים לקהילה ביישוב שלהם.

מחפש.ת רעיונות לקידום הקהילה הגאה

ברשות המקומית שלך?

עובד.ת ברשות מקומית? חבר.ת מועצה?

צרו קשר לליווי בקידום הקהילה ביישובכם.ן

bottom of page