DSC_9110.jpg

גאווה 

מקומית

תחום גאווה מקומית באגודה פועל לבינוי וחיזוק קהילות גאות מקומיות ברחבי הארץ ולשינוי מדיניות בזירה המוניציפלית, לשם מתן מענה לצרכי חברות.י הקהילה במרחבים המקומיים וחיזוק תחושת הביטחון של כל להט״ב ביישוב שלה/ו.

אנו מחברות.ים בין הרשויות המקומיות, הפעילים והפעילות בשטח וארגוני הקהילה הגאה - וביחד יוצרים.ות שינוי מקומי שמוביל לשינוי ארצי. 

קהילות גאות מקומיות

ברחבי הארץ קיימות עשרות התארגנויות גאות של פעילים ופעילות מקומיים, הפועלות יום יום ליצירת מרחבים בטוחים ללהט"ב בכל יישוב, עיר וכפר ברחבי הארץ.

כ-50 מהן מלוות על ידי פורום "גאווה מקומית" של האגודה למען הלהט"ב. האגודה מחברת בין חברי וחברות קהילה ביישוב בהם אין התארגנות מקומית, ומלווה את מובילי ומובילות הקהילות המקומיות בכל שלב של יצירת והפעלת קהילה מקומית.

בין תחומי הליווי: הקמת קהילה, ליווי עבודה מול רשויות מקומיות, מתן כלים לניהול קהילה וליווי שוטף של ניהולה לאורך כל השנה.

רוצה להקים קהילה מקומית או לבדוק אם יש אחת במקום מגורייך? לחצ.י:

 
LgbtMdd_logo_Jan21 white.png

מדד הגאווה ברשויות המקומיות מודד את יחסן של רשויות מקומיות נבחרות לקהילת הלהט״ב, במטרה לשפר את איכות החיים ותחושת הביטחון ללהט״ב במרחב העירוני.

הכנסו לנתוני מדד הגאווה ברשויות המקומיות בו נבחרו רשויות שמקדמות עשייה לקהילה הגאה ומלוות ע״י האגודה.

עיר סטריפ מדדי.png
 
קהילה מקומית.png

מידע וליווי לרשויות מקומיות

האגודה מלווה עשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ, בייעוץ בבניית אסטרטגיה לקהילה הלהט"ב המקומית, כולל מיפוי צרכי הקהילה הגאה, עזרה בניהול משברים והזדמנויות הנוגעים לקהילה הגאה והתאמת שירותי העירייה או הרשות המקומית לחברי וחברות הקהילה המקומית. כל זאת, בכדי לייצר מרחב בטוח לחברות וחברי הקהילה בכל ישוב ברחבי הארץ.

אנו מלוות הן את הדרגים הנבחרים והן את הדרגים המקצועיים, ומול אגפים ומחלקות שונים ברשות המקומית.

בתוך כך, האגודה מובילה ומרכזת את ״פורום גאווה מוניציפאלית״ בו חברות וחברים עשרות חברי מועצה, ומקבלים.ות כלים לקידום שירותים ומענים לקהילה ביישוב שלהם.

hall.png

מחפש.ת רעיונות לקידום הקהילה הגאה ברשות המקומית שלך?

עובד.ת ברשות מקומית? חבר.ת מועצה? צרו קשר לליווי בקידום הקהילה ביישובכם.ן