top of page
LOGO-onBlack.png
Moving to a new country is a once in a lifetime adventure. We are here to help along the way!

הקהילה הגאה לוקחת צעד נוסף במאבק!

השנה נקרא לכל הרשימות המתמודדות בבחירות המוניציפליות לחרוט על דגלן את זכויות הקהילה השוויון והסובלנות. הקהילה הגאה היא כוח אזרחי, כלכלי ואלקטורלי.

בבחירות האלה אנחנו נצביע רק למי שמצהיר על תמיכה ומחויבות לקידום הקהילה הגאה במרחב העירוני. היכולת של עיר להשפיע על חיי הא.נשים הגרים בה היא עצומה.

 

זאת ההזדמנות שלנו לוודא שנציגי ונציגות הציבור בעיר מייצגים גם אותנו – הקהילה הגאה.

ב-30 באוקטובר הקהילה הגאה צועדת לקלפי ומצביעה רק עבור רשימות החותמות על מצע הגאווה ותומכות בקהילה הגאה.

מצע
atraf_2016-WHITE.png

שותפי מדיה:

bottom of page