top of page

נישואין

בישראל מוסד הנישואים אינו אזרחי אלא דתי ומוסדות הדת אינם מוכנים להשיא זוגות מאותו המין. מדינת ישראל מכירה בזוגות מאותו המין כידועים בציבור ומכירה בנישואים שהתקיימו במדינות אחרות. בעקבות בג"צ שהוגש, חויבה המדינה לרשום במשרד הפנים זוגות אשר מספקים תעודת נישואים מוכרת. בג"צ נוסף חייב את המדינה לאפשר הליך גירושין לזוגות כאלה.

האגודה מכירה בצורך להכרה של המדינה בנישואים של זוגות מאותו המין מתוך תפיסה עמוקה שאל למדינה להכריע כי אהבה בין גבר לאישה בעלת תוקף ואהבה בין זוגות חד-מיניים.

מה אנחנו עושים למיגור התופעה?
 

  • האגודה הגישה עתירה לבג"צ בנושא נישואים גאים בעזרת עורכי הדין חגי קלעי ואוהד רוזן. היא התקבלה לדיון, מדינת ישראל הגישה תגובתה ומצורף פרוטוקול הישיבה כאן.

  • האגודה פועלת להעלות את השיח הציבורי סביב ההכרה של הציבור באהבה וברית הנישואין של זוגות מאותו המין.

  • האגודה פועלת לגיבוש הליך מזורז של רישום נישואין במדינה זרה.

  • האגודה תסייע ותתמוך בהצעות חוק של סיעות וחברי כנסת שיבקשו להסדיר את ברית הנישואין גם לזוגות מאותו המין.

  • למידע נוסף ושאלות נוספות בנושא.

 

ארגונים וגופים שותפים למאבק:

  • ישראל חופשית

  • משפחה חדשה

bottom of page