top of page

מידע על אודות נישואים גאים בישראל

הסטטוס החוקי לגבי נישואים בישראל באופן כללי ונישואים חד-מיניים באופן כללי – סקירה היסטורית והמצב כיום

נישואין בישראל נערכים לפי הדין הדתי, גם בקרב זוגות הטרוסקסואליים, ומאחר ואף אחד מהדינים הדתיים אינו מכיר בנישואים חד-מיניים, בני זוג להט"בים אינם יכולים להינשא בישראל.

עד שנת 2006, לבני זוג מאותו המין לא הייתה גם היכולת להירשם כנשואים במשרד הפנים, גם אם נישאו בחו"ל, וזאת בניגוד לבני זוג הטרוסקסואליים שהיו נרשמים כנשואים במשרד הפנים גם אם התחתנו בטקס אזרחי בחו"ל (דוגמת אלפי הזוגות שנישאים בקפריסין מדי שנה). בשנת 2006, בעקבות עתירה לבג"ץ נגד מנהל האוכלוסין במשרד הפנים, ניתן פסק דין תקדימי שחייב את משרד הפנים לרשום בני זוג מאותו המין שנישאו במדינה זרה כנשואים גם במנהל האוכלוסין.

משמעות ההחלטה היא שבני זוג מאותו המין מוכרים כנשואים במשרד הפנים בהצגת המסמכים הרלוונטיים

עם זאת, בני זוג להט"בים שנישאו במדינה זרה שבה מוכרים נישואים חד-מיניים, והציגו תעודה המעידה על כך בפני פקיד הרישום של משרד הפנים, רשאים להירשם במרשם האוכלוסין כ"נשואים". לפקיד הרישום אסור לסרב לרשום את מצבם המשפחתי החדש ("נשוי") של בני זוג בהתבסס על היותם בני זוג מאותו מין.

אפשרויות לנישואים בחו"ל ורשימת המדינות בהן ניתן להתחתן

מדינות רבות מאפשרות כיום נישואים חד-מיניים. עם זאת, קיימות מדינות המאפשרות "איחוד אזרחי" שאינו מוכר כנישואים. בנוסף, מדינות מסוימות מאפשרות נישואים בשטחיהם אך ורק במידה שאחד מבני/בנות הזוג הוא אזרח/ית של אותה המדינה, ולכן נישואי ישראלים שאינם מחזיקים בדרכון של אותה המדינה אינם אפשריים בהם (ביניהן גרמניה ואיטליה).

המדינות שמאפשרות נכון ל-2017 נישואים חד-מיניים הן: הולנד, בלגיה, קנדה, ספרד, דרום אפריקה, נורבגיה, שוודיה, ארגנטינה, איסלנד, פורטוגל, דנמרק, ברזיל, בריטניה, צרפת, ניו זילנד, אורוגוואי, לוקסמבורג, פינלנד ואירלנד.

המדינות בהן ניתן להתחתן מבלי להיות אזרח המדינה הן: פורטוגל, דנמרק, קנדה, ארה"ב ואנגליה שגם דורשת הוצאת ויזת נישואין מיוחדת.

אילו יתרונות וזכויות מקנים הנישואים?

ככלל, פסיקת בג"ץ בשנת 2006 התירה רישום נישואים לזוכות חד-מיניים בכל הנוגע לשינוי המעמד האישי, אך רישום זה נטול תוקף משפטי של ממש, בניגוד לזוגות הטרוסקסואליים נשואים. כלומר – מרבית הזכויות שניתנות לזוגות הטרוסקסואליים לא ניתנות לזוגות חד-מיניים, על כן הרישום הוא עקרוני-הצהרתי. עם זאת, הנישואים משפיעים על הזכאות לנקודות ממס הכנסה בגין הורות לפעוט מתחת לגיל 4, בכך שההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לנקודות אלה.

הבדלים בין זוגות גברים לזוגות נשים

ההבדלים בזכויות בין זוגות גברים לזוגות נשים הם מעטים יחסית, ונוגעים בעיקר למצבי הורות. כך למשל, נשים בלבד זכאות למענקי אשפוז מביטוח לאומי לאחר לידה. מרבית ההבדלים האחרים קשורים גם הם לסוגיות הקצבאות מביטוח לאומי, הוא בזכאות לתוספת לקצבת הזקנה שהקריטריונים שלה שונים בין גברים לנשים, בפטור למבחן תעסוקה של ביטוח לאומי שמוחל על נשים בלבד ובתשלום גמלה מיוחדת לזקנה שלא משולמת לזוגות גברים.

מעמדם של ידועים בציבור בישראל והזכויות המגיעות להם.

ידועים בציבור הם בני/בנות זוג שאינם נשואים, אולם נמצאים בזוגיות, במגורים משותפים ומנהלים משק בית משותף. מעמדם של ידועים בציבור אינו מוגדר על פי חוק, אולם הפסיקה הכירה במרבית זכויותיהם השוות במידה רבה לזכויות של זוגות נשואים. חוקי מדינת ישראל שכן מזכירים זוגות ידועים בציבור הם החוק למניעת אלימות במשפחה וחוק הביטוח הלאומי, שהוא גם החוק החשוב ביותר להבטחת זכויותיהם של בני זוג ובנות זוג ידועים בציבור.

על מנת שבני זוג יקבלו הכרה כידועים בציבור, ובתוך כך יהיו זכאים לזכויות כלכליות שמגיעות גם לזוגות נשואים, עליהם למלא שאלון מיוחד עבור הביטוח הלאומי ולשלוח אותו בצירוף מסמכים מסוימים המעידים על קיום מגורים משותפים וניהול משק בית משותף. פרטים נוספים באשר להוכחה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

הקשיים העיקריים עמם נאלצים להתמודד ידועים בציבור, היא שהיעדר רישומם במשרד הפנים מאלץ אותם להוכיח נקודתית מול גורמים שונים פעם אחר פעם שהם אכן ידועים בציבור.

אפשרויות לתעודות זוגיות בישראל - ארגונים

במדינת ישראל קיימות כמה אפשרויות לזוגיות "אלטרנטיבית" שמקנות לבני ובנות הזוג תעודות זוגיות שלהן תוקף משפטי. על כך אמונים כמה ארגונים. העמותה המוכרת ביותר שמתעסקת בכך היא עמותת "משפחה חדשה" בניהולה של עו"ד אירית רוזנבלום. העמותה מספקת תעודת זוגיות בעלת תוקף משפטי שמקנה זכויות כלכליות כמעט כמו לכל זוג רגיל – הן לזוגות הטרוסקסואליים והן לזוגות הומואים ולסביות.

ארגון נוסף שמציע טקסי חתונה אלטרנטיביים הוא ארגון "הויה - טקס ישראלי" שמארגן טקסי נישואים חילוניים ברוח ישראלית ובמתכונת ייחודית, בהתאם לדרישות בני ובנות הזוג. להויה גם מחלקה משפטית שמאפשרת פגישות ייעוץ בכל הנוגע לבירור זכויות נישואין, סוגים שונים של הסכמי נישואין והסכמי ממון והמלצות כלליות באשר למסמכים עליהם כדאי לחתום.

גירושים בישראל והסכמי קדם-נישואים

כשם שגירושים בישראל אפשריים רך ורק דרך הרבנות, וכשם שהרבנות ככלל לא מכירה בנישואים חד-מיניים, גירושים באמצעות הרבנות עבור זוגות חד-מיניים אינם אפשריים בישראל. קיים מקרה תקדימי אחד, שבו זוג הומוסקסואלים ביקש להתגרש דרך הרבנות ונדחה על הסף. אותו זוג הגיש תביעה לגירושין לביה"ד למשפחה שאישר בצעד תקדימי את הגירושין, אף שהדבר לא נמצא בסמכותו.

עקרונית, תקדים זה מאפשר גירושין באמצעות ביה"ד למשפחה, אולם תקדים זה לא מומש מעולם. האפשרות הרווחת היא כאמור חתימת הסכמי קדם-נישואין באמצעות אחד הארגונים הפורטים הנ"ל, שמתיר את סיום הזוגיות באמצעים משפטיים חוזיים-פשוטים.

חשוב לציין, שמדינות רבות בהן קיימים נישואים חד-מיניים לא מאפשרות לזוגות זרים גירושים (הסיבה היא לכך היא כי גירושים הוא הליך משפטי בעל עלויות גבוהות יותר עבור המדינות). על כן, גם זוגות שמעוניינים למשל להתחתן בארה"ב או בקנדה ואינם אזרחי מדינות אלה, לא יוכלו להתגרש בהן לאחר מכן.

ההמלצה הרווחת כיום היא עריכת הסכמי קדם-נישואין עם עו"ד או קביעת הסכמים כאלה בתהליך הנפקת תעודות הזוגיות השונות.

מה הלאה?

האגודה למען הלהט"ב בישראל שואפת לשנות את אי השוויון שקיים בתחום הנישואין בישראל, אם באמצעות עתירות עתיות לבג"ץ ואם באמצעות פעילות להנגשת מידע לכלל האוכלוסייה על אודות אפשרויות הנישואין האלטרנטיביות הקיימות בישראל היום.

שאלות נפוצות:

האם דרוש לנסוע פיזית לחו"ל כדי להתחתן?

אכן יש צורך לנסוע לחו"ל פיזית כדי להתחתן. חשוב לציין כי תהליך הנישואין בחו"ל הוא נפרד לחלוטין מתהליך הרישום של הנישואין בישראל. תהליך הרישום דורש תרגומים נוטריוניים של מסמכי הנישואין, על מנת שמסמכים אלה יהיו תקפים.

בארה"ב היו מקרים מסוימים של "חתונות מקוונות", קרי חתונות שנעשו דרך תוכנת ה-SKYPE במדינות בהן לא היו קיימים נישואים חד-מיניים, אולם אין תיעוד של מקרים שכאלה בישראל.

המקרה המוכר הוא "נישואי אל-סלוודור", שכן מדינה זו מאפשרת שיטת נישואי "פרוקסי" שלא דורשת את נוכחות בני הזג עבור הנישואים, אולם במדינה זו אין אפשרות להינשא בנישואים חד-מיניים.

האם יש צורך בשכירת עו"ד על מנת לקבל מעמד של נשואים בישראל או כדי להוציא לפועל את הנישואים עצמם?

באופן עקרוני, אין צורך בעו"ד לכל אחד מהשלבים של התהליך. תרגומים נוטריוניים של מסמכי נישואין כן יידרשו עבור רישום הנישואים במשרד הפנים. עם זאת, הליכים של נישואים פעמים רבות דורשים הליכים בירוקרטיים מסובכים שמעורבות עו"ד מסייעת ומזרזת מאוד את הוצאתם לפועל. בנוסף, עריכת הסכמי קדם-נישואין מתבצעת באופן מסודר באמצעות עורכי דין בלבד. לפרטים בנוגע לעורכי דין מומלצים שמתעסקים בנישואים חד-מיניים, מוזמנים/ות לפנות אלינו.

האם מומלץ לחתום על הסכם קדם-נישואין?

הסכמי קדם-נישואין הם כיום אפשרות מומלצת מאוד, בייחוד לאור העמימות הכבדה השוררת בתחום הגירושים הפורמליים של זוגות חד-מיניים.

האם בן/בת זוג זר/ה של אזרח/ית ישראלי רשאי לעלות לארץ ולקבל אזרחות ישראלית?

בני ובנות זוג של אזרחים ואזרחיות ישראלים שמבקשים להתאחד עם בני ובנות זוגם בישראל, צריכים לעבור הליך מיוחד במשרד הפנים הקרוי "הליך מדורג". מדובר בהליך ארוך שעשוי לקחת כמה שנים ולהעניק בכל אחד משלביו תושבות בדרגות שונות. ההליך תלוי כמובן במצב האישי של בני הזוג במדינת המוצא ובישראל. לפרטים נוספים על אודות ההליך, ניתן לפנות אלינו.

למי ניתן לפנות עבור קבלת מידע נוסף?

המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב מספקת הן מידע על אודות נישואים חד-מיניים והן מקשרת בין פונים פוטנציאליים לעורכי ועורכות דין שמשרדיהם מתמחים בנושאים אלה. לפרטים נוספים, ניתן לפנות למחלקה המשפטית של האגודה בטופס או בכפתור למטה.

bottom of page