top of page
Blood Test

תרומת דם

בישראל, כמו ברוב מדינות העולם, בנק הדם מפלה גברים הומואים וביסקסואלים וקובע שאינם כשירים לתרום דם. זאת תוך התעלמות מוחלטת מהרגלי המין של התורמים או מהרגלי המין של התורמים ההטרוסקואלים. מאבק באפליה הוא מאבק משותף עם יוצאי אתיופיה אשר גם הם מופלים באופן גורף ודם שיתרמו לא ישומש לתרומה.

מתוך הטופס - קריטריונים לפסילת תרומת דם:

6.2 קיום יחסי מין בין גברים, מאז 1977.

9.2 נולדת או גרת מעל שנה בארץ בה שכיחות האיידס גבוהה, מאז 1977: אפריקה (למעט דרום אפריקה ומדינות צפון אפריקה), דרום מזרח אסיה ואיים קריביים.

מה אנחנו עושים למיגור התופעה?

 

  • האגודה הגישה תביעה בשמם של שני קציני צה"ל, הומו ואתיופי, שנפגעו מאפליה זו. התביעה הוסרה מתוך הבנה שפתרון למאבק זה לא יגיע מבית המשפט.

  • האגודה עומדת בקשר רציף עם מנכ"ל מד"א ומנכ"לית בנק הדם במטרה להגיע להבנות אשר יסיימו את האפליה. ישנן התפתחויות מרחיקות לכת אשר עשויות לשנות את המציאות הזו ואנחנו נפעל בכל דרך אפשרית כדי להביא לפתרון המיוחל. לצערנו בשלב הזה אנו מנועים מלחשוף את פרטי המו"מ.

bottom of page