top of page

יש המון דרכים לתרום ולהשפיע!
הצטרפו כחברות וחברים באגודה כדי להשפיע על פעילותה.
תרמו לאגודה ועזרו להמשיך את הפעילות למען הקהילה.
התנדבו איתנו בהפעלת השירותים או בקידום זכויות הקהילה.

התנדבו

איתנו

הצטרפו

כחברים

רוצה לעזור?

bottom of page