top of page

מהו מסמך ייפוי כח מתמשך ?

דידי זלצר עו״ד ומגשרת, רכזת הקליניקה למשפחה


ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של ייפוי הכח ותוצאותיו, לקבוע מי וכיצד יטפלו ויטופלו ענייניו בעתיד, במצב בו לא יהיה כשיר מבחינה משפטית ע״י החוק.


המסמך מיועד למצבים בהם אדם אינו יכול לדאוג לעצמו ו/או לא מסוגל לטפל בעצמו עקב זקנה, מחלה, מוגבלות נפשית וכדו׳.


ייפוי כח נעשה רק ע”י עו”ד המוסמך לכך והוא נכנס לתוקפו רק כאשר אותו אדם (הממנה) חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכח ו \או כאשר הוא מאבד את כשרותו המשפטית.


מטרת המסמך היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים בידי אדם אחר או יותר, עליהם הוא סומך. מיופה הכח חייב להסכים למינויו ולא ניתן לאלץ או להכריח אותו לכך. ניתן למנות גם מיופה כח חלופי למקרה ומיופה הכח הראשון לא יוכל או שנבצר ממנו לפעול וכן ניתן לקבוע מיופיי כח שיפעלו במשותף.


זהו מסמך משפטי חדש באופן יחסי, המבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של האדם ורצונו לחיות את חייו בהתאם לרצונו ולבחירתו ולתכנן את עתידו כאשר הוא נמצא בשלב בו יש לו יכולת לקבלת החלטות עבור עצמו.


Comments


bottom of page