top of page

מהו תיאום הורי?!

דידי זלצר עו״ד ומגשרת, רכזת הקליניקה למשפחה


מדובר במודל התערבותי ממוקד מטרה של גורם חיצוני, מומחה המסייע להורים במקרה של קונפליקט וקושי בתקשורת, לשתף פעולה האחד עם השני בכל הקשור לילדים. מטרת התיאום ההורי הינה אבחון הבעיה המשפחתית והפחתת רמת הקונפליקט . במקרים בהם מגיעים הצדדים למצבי קיצון ולדרך ללא מוצא, ימליץ ו/או יפנה שופט בית נשפט, את ההורים להליך של תיאום הורי.


מודל תיאום הורי מסייע בבניית תוכנית לשיתוף פעולה הורי ארוך טווח באמצעותו, יוכלו הורים להגיע לידי הבנות בניהם ואף יוכלו לחזק את מעורבותם כהורים פעילים בחייהם של ילדיהם.


מדובר בהליך שמטרתו להגן על הילדים, למזער פגיעה אפשרית בהם ולהבהיר את העובדה כי על אף שהזוגיות של הוריהם הסתיימה, הם ממשיכים לתפקד כהורים בשני בתים נפרדים. באמצעות תיאום הורי ניתן לשמר את האיזון בהקשר לאהבת הילדים להוריהם מבלי שיאלצו לבחור או להעדיף צד. הליך זה מסייע בהפחתת הלחץ והעומס הרגשי אותו חשים ילדים בצל פרידה וגירושין של הוריהם. מתאם הורי יתווך בין ההורים למטרות שיתוף פעולה וביצוע משימות לרבות יישום החלטות שיפוטיות. מטרתו העיקרית של תיאום הורי הוא לשים את הילדים במרכז, לראות את טובתם וצרכיהם ולהפריד את הקונפליקט של הוריהם מהם עד כמה שניתן.


המודל החל להתפתח במהלך שנות ה-90 בארצות הברית ובעשור האחרון הוא נכנס לתודעה בתחום המשפחה בישראל, קנדה, ואוסטרליה. על מתאם הורי להיות איש מקצוע מנוסה, רגיש, בעל ידע והבנה משפטית ובקיא בפסיקה הרלוונטית.


Kommentare


bottom of page