top of page

מהם הסכמים ומדוע חשוב לערוך אותם ?!

דידי זלצר עו״ד ומגשרת, רכזת הקליניקה למשפחה


הסכמים מהווים פתרון חלופי לניהול הליך משפטי בעת משבר.

כל נושא לגביו מתעוררת מחלוקת ניתן להסדיר באמצעות הסכם.

להסכם יתרונות רבים בניהם תחושת ביטחון וודאות, האפשרות למציאת פתרונות יצירתיים והתאמת ההסכם לכל זוג בהתאם למקרה הספציפי.


בנוסף, האופציה לערוך הסכם הינה זולה יותר באופן משמעותי, והינה חוסכת עלויות, זמן, משאבים ואנרגיה. הסכם מאפשר לצדדים שליטה בתהליך, מקנה יציבות והוא מנטרל חששות ופחדים. באמצעות ההסכם הצדדים יקבלו מענה ופתרונות למחלוקות וסכסוכים עתידיים, במידה ויצוצו.


מאחר ולא קיימת עדיין חקיקה מוסדרת בכל הנוגע למשפחות להט״ב, ישנה עדיפות יתרה לערוך הסכמים ולהתרחק עד כמה שניתן ממסדרונות בית המשפט.


דוגמא להסכמים שחשוב לערוך:

הסכם ממון- כזה המאפשר לזוגות החיים יחד במשק בית משותף, לקבוע בהסכמה את אופן הניהול הכלכלי וחלוקת הרכוש בניהם הן בזמן החיים המשותפים וגם במקרה של פרידה חלילה.


הסכם חיים משותפים- הסכם החל על בני זוג שחיים יחד, מבלי שנישאו או שעתידים להינשא. זהו הסכם שנועד להצהיר ולהכיר בבני הזוג כידועים בציבור, להסדיר את נושא ההתנהלות הכלכלית בינהם בזמן הווה ועתיד. וכן מסדיר את נושא האחריות ההורית המשותפת, לרבות זמני שהייה והשתתפות בהוצאות הילדים.


Comments


bottom of page