• ענבל קצף - יו"ר האגודה

  • חן אריאלי - חברת וועד

  • שי ברמסון- חבר וועד

  • בר טל - חבר וועד

  • אבי מרציאנו - חבר וועד

  • אלה אמסט- חברת וועד

  • שרה סווירי- חברת וועד

  • אבנר רוגל - חבר וועד

הועד

המנהל

הועד

המנהל