• הילה פאר - יו"ר האגודה

  • בתי עזרי - חברת וועד

  • שימרי סגל - חבר וועד

  • אלי ביטון - חבר וועד

  • לנה טוראל - חברת וועד

  • רעות נגר - חברת וועד

  • נורית שיין - חברת וועד

  • עופר ארז - חבר וועד

  • דניאל בוקובזה - חבר וועד

הועד

המנהל

הועד

המנהל