top of page

מענק קהילות מקומיות - אירועי הגאווה 2019

מטרת המענקים היא חיזוק הקהילה הגאה המקומית, הגברת הנראות הלהט"בית במרחב העירוני, יצירת מרחבים עירוניים בטוחים עבור הקהילה הגאה וחיזוק הסובלנות בקרב החברה הישראלית.

קהילות מקומיות גאות ברחבי הארץ שעתידות לקיים אירוע גאווה בשנה הנוכחית מוזמנות להגיש מועמדות לקבלת מענק תמיכה כספית בגובה של עד 4000 ש"ח.

ניתן להגיש מועמדות בקישור המצורף: https://bit.ly/2Upw5Wq.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.5.

תאריך להכרזה על מקבלי המענק: 20.5.

תנאי המענק:

1. גובה המענק תלוי בגודל האירוע ותקציבו, כאשר הסכום המקסימלי האפשרי הינו 4000 ש"ח לאירוע.

2. המענק אפשרי למימוש עבור אירועים שמתקיימים החל מחודש יוני (1.6.19)

3. רשויות מוניציפאליות אינן רשאיות להגיש בקשה בעצמן אלא אך ורק דרך פעילי ופעילות הקהילה הגאה המקומית.

4. קבלת המענק מותנית בקיום אירוע השומר על החוק ויש ברשותו את סך האישורים הנדרשים.

5. התשלום יעבור באופן ישיר לספקים, כנגד הצגת קבלות.

6. יש לצרף לכל הפרסומים של האירוע לוגו של האגודה למען הלהט"ב ולוגו של פדרציית ניו יורק.

bottom of page