top of page

האגודה מחפשת - מנהל/ת פיתוח משאבים

תיאור כללי

מנהל/ת פיתוח המשאבים, אחראי/ת לבנות את התכנית האסטרטגית לפיתוח משאבי האגודה וליישם אותה - שימת דגש על גיוון מקורות מימון: קרנות בארץ ובחו"ל, תורמים פרטיים, גיוס כספים בקהילה, שותפויות וגיוס כספים מעסקים, וזאת כפי שיפורט להלן:

מרכיבי תפקיד עיקריים

 • איתור תרומות ומשאבים לארגון : תורמים פרטיים, עסקיים ואחריות תאגידית, קרנות -בארץ ובחו"ל ועוד

 • שמירה על קשר עם תורמים וגופים קיימים כולל עדכונים שוטפים

 • קיום פגישות היכרות להצגת פעילות האגודה והצרכים הנוספים הדרושים

 • השתתפות בפיתוח תכניות חדשות פוטנציאליות לגיוס תרומות

 • כתיבת הצעות לפרויקטים ותוכניות ומעקב שוטף במהלך ביצועם בעברית ובאנגלית

 • יצירת שיתופי פעולה עם המגזר העסקי

 • פעילות לפיתוח המשאבים באמצעות מדיה דיגיטלית, האתר והפייסבוק

מרכיבים אלו יהוו כבסיס מרכזי לפעילות בתפקיד, ולגביהם תירשם תכנית עבודה שתכלול גם יעדים

ודיווח ביצועי.

כישורים נדרשים

 • אנגלית ועברית ברמת שפת אם- דיבור, קריאה וכתיבה

 • ניסיון משמעותי בעבודה מול תורמים וגיוס תרומות או ניסיון בניהול מכירות עם דגש על b 2 b

 • הכרות עם הזירה הפילנתרופית

 • הישגיות ונחישות, חריצות ויסודיות

 • חיבור והזדהות עם מטרות הקהילה הגאה והארגון

 • יחסי אנוש מעולים

 • נכונות לעבודה בשעות ובמקומות גמישים

 • נכונות וזמינות לנסיעות לחו"ל

יש לשלוח קורות חיים בעברית ובאנגלית למייל aguda@lgbt.org.il

יש לצרף לקורות החיים מסמך עד עמוד אחד באנגלית המפרט את התאמתך לתפקיד

קורות חיים יתקבלו עד ה-20/1/2019

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל: ceo@lgbt.org.il

bottom of page