top of page

אז ניתן להתחתן? - המאבק על הזכויות שלנו

נישואין וגירושין בישראל נערכים אך ורק ע"י הרבנות, אשר אינה מכירה בזוגיות להט"ב. לכן נדרשים זוגות המבקשים להתחתן לטוס למדינה זרה המכירה בנישואי להט"ב ולהתחתן בה נישואים אזרחיים, הרחק ממשפחותיהם וחברותיהן.

הודות לפסיקת בג"ץ משנת 2006 המדינה מחויבת לרשום זוגות להט"ב אשר התחתנו בחו"ל כנשואים במשרד הפנים. למרות הרישום נישואים אלו אינם שווי זכויות לנישואים בין אישה וגבר וזוגות להט"ב נשואים עדיין מופלים בחוק בהקמת משפחה, הליכי איזרוח בני זוג אשר אינם ישראלים, זכויות כלכליות ועוד. למעלה מ-25 מדינות ברחבי העולם (לרבות כל מדינות ארצות הברית) מאפשרות נישואים חד מיניים, אך בישראל נדחתה בשנת 2017 עתירת האגודה למען הלהט"ב שדרשה שוויון בנישואים.

*הנתונים נאספו על ידי הפורום למדיניות ציבורית של האגודה

נמשיך להאבק על הזכויות שלנו!

bottom of page