top of page

הורות ומשפחה גאה - המאבק על הזכויות שלנו

בני זוג להט"ב מופלים ברישום הורותם במשרד הפנים.

כאשר יולדת מבקשת לרשום את בן זוגה כאב התינוק או התינוקת במשרד הפנים, כל שהיא צריכה לעשות הוא לגשת לפקיד בבית החולים. גם אם האם נעזרה בתרומת זרע ובן זוגה איננו האב הביולוגי של הילד רישומו מבוצע באופן מידי. לעומת זאת, זוגות להט"ב המבקשים לרשום את בת או בן הזוג כהורה הנוסף נדרשים לפנות לבית המשפט, לשלם אלפי שקלים, לנהל הליך משפטי ארוך שלעיתים נמשך שנים ולעמוד בקריטריונים שרירותיים אשר קבעה המדינה הכוללים לעיתים תסקירים של שירותי הרווחה וחדירה לפרטיות.

בשנת 2016 הוגשה עתירה בעניין לבית המשפט העליון. העתירה עדיין תלויה ועומדת.

בנוסף להט"ב אינם רשאים לקיים הליך פונדקאות בישראל.

למרות שישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם להסדיר בחוק את הפונדקאות, החוק קובע כי רק גבר ואישה נשואים רשאים לקיים הליך פונדקאות בישראל. כתוצאה מכך להט"ב נאלצים לבצע הליך פונדקאות בחו"ל, הרחק ממשפחותיהם, במדינה זרה. רוב הליכי פונדקאות בחו"ל נערכים כיום בצפון אמריקה ועלותם כחצי מיליון(!) ₪.

עתירה ראשונה לבג"ץ בעניין נמחקה לאחר שהצעת חוק פונדקאות הכוללת גם להט"ב עברה בקריאה ראשונה בתמיכה ממשלתית בשנת 2014 אך החוק לא השלים את הליך החקיקה עקב נפילת הממשלה. בעקבות עתירה שנייה לבג"צ משנת 2015, אשר הוגשה ע"י איתי ויואב פנקס ארד, עמותת אבות גאים וארגונים נוספים, הבטיחה המדינה לערוך שינויים בחוק אך לאחרונה התגלה כי החוק המתוקן עתיד לאפשר הליך פונדקאות רק לזוגות הטרוסקסואלים נשואים ולנשים יחידניות ולהמשיך באפליית גברים יחידניים וזוגות בני אותו המין.

*הנתונים נאספו על ידי הפורום למדיניות ציבורית של האגודה

נמשיך להאבק על הזכויות שלנו!

הצטרפו אלינו למאבק -וכנסו לקבוצת החזית הגאה על מנת להישאר מעודכנים

bottom of page