top of page

רכז.ת תחום התמכרויות בקהילה הגאה - מחוז צפון

כחלק משת"פ בין האגודה למען הלהט"ב, בית הקהילות ומשרד הרווחה אנו מחפשים עו"ס לטובת קידום שיפור מצבן של אוכלוסיות נפגעי התמכרויות מקהילת הלהט"ב מאזור חיפה והצפון באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.


הרכז.ת תהיה אחראית:

 1. אחריות לקיום קשר עם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכה בתוכניות למען נפגעי התמכרויות מקהילת הלהט"ב (שירותי בריאות, חינוך, שיקום , תעסוקה משטרה ועוד).

 • אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה לטיפול בהתמכרויות לשם תיאום הטיפול בנפגע התמכרויות ומשפחתו.

 • ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיות יעד זה.

 • אחראי על מיפוי ואיסוף נתונים

 • אחראי על תעוד תהליכי פיתוח ותהליכי טיפול

 • טיפול בפונים במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ

 • טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים.

 • פיתוח והובלה של טיפול קבוצתי בהתמכרויות


תנאי סף:

 • עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בע"ס

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

 • עדיפות תינתן לבעל ניסיון מוכח של שנתיים בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה.

 • המתקבל לתפקיד יתחייב לעבור קורס לטיפול בנפגעי התמכרויות, אשר מוכר ע"י המשרד, לאחר תהליך הקבלה. סיום הקורס וקבלת התעודה הינם תנאי להמשך העסקתו של העובד.

 • העובד יחויב להשתתף בהשתלמות בנושא, מעת לעת.

התחלת העסקה: מיידית

מקום העסקה: אזור חיפה

היקף המשרה: משרה מלאה

ניתן להגיש קורות חיים לכתובת aguda@lgbt.org.il

*יש לרשום בנושא המייל- קורות חיים - רכז.ת תחום התמכרויות*
bottom of page