top of page

קול קורא רכז.ת אזור דרום באגודה למען הלהט"במחלקת גאווה מקומית

מחלקת ״גאווה מקומית״ באגודה למען הלהט״ב פועלת לבינוי וחיזוק קהילות גאות מקומיות ברחבי הארץ ולשינוי מדיניות בזירה המוניציפלית, לשם מתן מענה לצרכי חברות.י הקהילה במרחבים המקומיים וחיזוק תחושת הביטחון של כל להט״ב ביישוב שלה.ו. אנו מחברות.ים בין הרשויות המקומיות, הפעילים והפעילות בשטח וארגוני הקהילה הגאה - וביחד יוצרים.ות שינוי מקומי שמוביל לשינוי ארצי. 


רכז.ת אזור דרום

לאגודה למען הלהט"ב דרושה רכז.ת מוכשר.ת לפיתוח וליווי של קהילות מקומיות באזור הדרום. רכז.ת הדרום תעסוק בליווי ופיתוח קהילות גאות מקומיות, תוביל קבוצות במסגרת תכנית מנהיגות מקומית גאה ותעסוק בפיתוח קשרי עבודה הדדיים עם דמויות מפתח ברשויות - גורמים מקצועיים ופוליטיים. הרכז.ת תעבוד כחלק מהפעילות של מחלקת גאווה מקומית, לצד רכז.ת אזור מרכז ואזור צפון.התפקיד מאפשר לבנות ולהוציא לפועל הזדמנויות רחבות וארוכות טווח לשינוי מדיניות בזירה המקומית, להצמיח וללוות מנהיגות מקומית גאה ולהרחיב את ממדי ההשפעה של האגודה למען הלהט"ב.


הגדרות התפקיד:

 • הובלת 2 קבוצות לפי אשכולות במסגרת תכנית מנהיגות מקומית גאה, הכוללים גיוס קבוצה, הנחיית מפגשים קבועים וסמינר במהלך השנה

 • ליווי והכשרת הקהילות המקומיות באופן שוטף ויצירת קשר עם קהילות חדשות פוטנציאליות

 • יצירת קשר עם הדרג הפוליטי והמקצועי ברשויות המקומיות, ליווי והדרכה בהטמעת מדיניות המקדמת את הקהילה הגאה בזירה המקומית

 • חיבור שוטף לארגוני הקהילה הגאה ויצירת שותפויות

 • יצירת חיבורים ושת"פ פנים ארגוניים (פסיכוסוציאלי, קשרי ממשל, דיגיטל, וכו..)

 • לקיחת חלק פעיל בפעילות השוטפת של האגודה למען הלהט"ב, ומחלקת גאווה מקומית בפרט 

 • השתתפות בימי צוות ובליווי שוטף של מנהלת המחלקה

 • נדרשת התניידות באזור הדרום וקיום מפגשים פיזיים עם פעילים.ות וגורמים שונים ברשויות

 • תמיכה ברשויות סביב המענה על מדד הגאווה ברשויות המקומיות ומיפויי צרכים 

דרישות התפקיד:

 • נסיון בעבודה עם פעילים.ות 

 • הזדהות ערכית וזיקה למאבק למען שוויון זכויות לקהילה הגאה ברחבי הארץ

 • ניסיון ועצמאות בניהול פרויקטים

 • ניהול זמנים ועבודה תחת לחץ, יכולת הנעה עצמית ופיתוח תכניות עבודה

 • ניסיון בעבודת צוות- יתרון

 • רכב- יתרון

 • יכולת לנהל קונפליקטים באופן רגיש

 • עבודה והבנה של תוכנות Office וגוגל

 • גמישות בשעות העבודה, זמינות בימי חמישי

היקף משרה: 50%תחילת עבודה: תחילת פברוארעבודה היברידית ואחת לחודש ממשרדי האגודה למען הלהט"ב ברחוב סעדיה גאון 26, תל אביב. 


קורות חיים יש לשלוח לכתובת המייל: local@lgbt.org.il. בנושא המייל יש לכתוב "קורות חיים - תפקיד רכז.ת אזור צפון".

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30/1/24 


bottom of page