קול קורא לרכז.ת פעילות שטח האמון על ליווי פעילות בקמפוסים באמצעות צוות רכזי ורכזות האזור