קול קורא למקדמ.ת מדיניות של קואליציית ארגוני הקהילה הגאה