top of page

קול קורא - דובר/ת לאגודה למען הלהט"ב


הגדרת התפקיד:

מופקד.ת על פיתוח אסטרטגי של תחום יחסי הציבור בארגון בדגש על שלושת עולמות התוכן - מאבק ציבורי, קהילות מקומיות ושירותי פרט.


היקף משרה: 50% מקום העסקה: האגודה למען הלהט"ב, רחוב סעדיה גאון, 26 ת"א


דרישות תפקיד

 • ניסיון של ארבע שנים לפחות בעבודת דוברות

 • היכרות מעמיקה של עבודת העיתונות, התקשורת והאנשים העובדים בה.

 • יכולת ניסוח הודעות לעיתונות, בשפה 'תקשורתית'.

 • חוש עיתונאי, שמאפשר לזהות סיפורים עיתונאיים ולהעריך את התייחסות התקשורת לאירועים אלו.

 • הכרה יסודית של הגוף המיוצג, מבנהו, אגפיו והתהליכים המתרחשים בו.

 • מעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות

 • אמינות וזמינות,ומוכנות להגיב לכל פנייה במהירות וביעילות.

 • ניסיון ו/או הכרות עם ארגוני חברה אזרחית בדגש על ארגוני הקהילה

 • יכולת לנהל קונפליקטים ולהתמודד עם התנגדויות בנחישות וברגישות.

 • יכולת עבודה בתוך ארגון - וכישורים בעבודת צוות.

 • נדרשת גמישות בשעות העבודה

 • אנגלית, דיבור וכתיבה, ברמה גבוהה
התפקיד כולל

הבאת העשייה הארגונית לתודעת הקהילה הגאה והציבור הרחב ביעילות, במקצועיות ובאמינות.

לייצג את מדיניות הארגון באופן הבא:

 • על הדובר.ת לנסח מסרים ברורים ואמינים

 • ליווי ויעוץ של הארגון תוך איתור פעולות בעלות "ערך חדשותי"

 • אחראי.ת לתכנון וארגון רעיונות בנושא יחסי ציבור, תקשורת ודוברות, תוך יצירת קשר יזום עם העיתונאים והכתבים.

 • אחראי למתן תגובות ענייניות ומידיות לפרסומים באמצעי התקשורת המתייחסים לארגון ומחייבים תגובה הולמת.


** הזדהות וזיקה עם הקהילה הלהט"בית

** תחילת עבודה במהלך חודש מרץ 2020


קורות חיים יש לשלוח לכתובת המייל: aguda@lgbt.org.il עד ל- 20/01/2020

bottom of page