top of page

סקר הלהט"בופוביה בקרב נשים

היום חל יום האישה הבינלאומי, יום בו חוגגות.ים את הישגיהן של נשים ברחבי העולם ומפנות זרקור למאבקים חברתיים ופוליטיים הנוגעים לנשים ולמעמדן. באגודה בחרנו ביום המיוחד הזה לתת את הבמה לתופעת הלהט"בופוביה כפי שנשים לט"ביות חוות אותה ולפרסם את ממצאי סקר הלהט"בופוביה בקרב נשים שערכנו במהלך החודש האחרון.


מרכז הדיווח ע"ש ניר כץ של האגודה אוסף במשך כל השנה דיווחים על אירועים להט"בופוביים במרחבים השונים, מציע סיוע וטיפול (בין אם רגשי, תקשורתי או משפטי) במקרים שלא דווחו אנונימית, ומאגד את כלל הדיווחים לדו"ח הלהט"בופוביה השנתי המוגש לכלל בעלי ובעלות העניין והתפקידים הרלוונטיים למדיניות ציבורית על מנת שלאלה יהיה בסיס עובדתי בהגיעם לטפל בסוגיות הנוגעות לקהילה הלהט"בית.

בקרב נשים קיים תת-דיווח למרכז, שמתבטא בתוצאות מוטות בכל הנוגע לחוויות להט"בופוביות בקרב המגדרים השונים. לכן הפצנו סקר ייעודי לנשים אשר מזמין נשים לדבר על הלהט"בופוביה שהן חוות ולהצטרף למאבק בתופעה.


בסקר המקוון שלנו, שנערך במערכת סגמנטה, השתתפו מעל ל-700 נשים. ממצאיו:

· כל אישה שלישית שענתה על הסקר נמצאת בארון במקום העבודה.

· יותר מ- 70% מהעונות חוו להט"בופוביה בחמש השנים האחרונות, ומתוכן כמעט מחצית חוו מספר אירועים כאלה בשנים האחרונות.

· יותר מ- 60% מהמשיבות מספרות על להט"בופוביה במרחב הציבורי, בעיקר בצורת אמירות והתנהגות משפילה.

· כמחצית חוו את האירוע הלהט"בופובי ברשתות החברתיות.

· כ-40% סיפרו על אירועים בסביבת בית הספר ובתוך המשפחה.

· רק 4% מהמקרים הלהט"בופוביים דווחו למשטרה, בעוד שרק כחצי מהמקרים סומנו כמקרים שלא מהווים פשיעה שמצדיקה תלונה.

· 90% מהנשים לא פנו לאחד מארגוני הקהילה בכדי להתמודד עם הפגיעה.


מאפייני הנשים שענו על הדו"ח:

· כ-70% מהעונות הן נשים סיסג'נדריות ו-30% מגדירות עצמן כטרנסג'נדריות או כמגדר "אחר".

· שני שליש מהנשים שענו על הסקר מגדירות עצמן כבי/פאן/פולי וכשליש מגדירות עצמן כלסביות.


גם אחרי יום האשה, אנחנו קוראות לכן להמשיך לספר לנו על מקרי להט"בופוביה שחוויתן. מעבר לחשיבות התיעוד של מקרים כאלה, אשר עוזר לנו להבין טוב יותר את התופעה נגדה אנו נאבקות, לעיתים יש לנו גם אפשרות לפעול נגד הפוגעים.ות במטרה למגר את הלהט"בופוביה מצדם.ן.

מלהט"בופוביה לא מתעלמות, מדווחות!


עזרו לנו לפעול למיגור הלהט״בופוביה בישראל! נתקלת במקרה להט״בופובי? דווח.י לנו כאן

bottom of page