top of page

כל מה שצריך לדעת לקראת הבחירות לועד המנהל

תהליך:1

 • 28.8 מסתיימת האפשרות למועמדות/ים להצטרף כחברים/ות לארגון ולרוץ לועד. לאחר תאריך זה מי שיצטרף כחבר באגודה לא יוכל לרוץ לבחירות לוועד המנהל אלא רק להצביע.

 • 22.09 פתיחת תהליך הרשמה למועמדים/ות שמעוניינים לרוץ – יפורסם באתר. בתאריך זה נפרסם לינק לטופס הרשמה שבו תוכלו להירשם כמועמדים לבחירה לוועד המנהל של האגודה.

 • 14.10 סיום תהליך ההרשמה למועמדות/ים לועד המנהל – בתאריך זה תיקבע הרשימה הסופית של המועמדים לוועד המנהל של האגודה, הרשימה תפורסם באתר האגודה ויינתנו 3 ימים למתן ערעורים על הרשימה.

 • 22.10 תחילת קמפיין בחירות, עולה אתר מועמדים ומועמדות, הנגשת מידע לציבור על הבחירות, מועמדים/ות, וכל מה שחשוב לדעת, בליווי קמפיין דיגיטל שקורא להצטרפות ולמעורבות.

 • 31.10 יום אוריינטציה חובה לכל מי שמעוניין/ת לרוץ לועד המנהל. ביום עצמו נדבר על תיאום ציפיות, התנהלות בחירות , ובירוקרטיות לקראת הבחירות . זהו יום חובה של 4-5 שעות שבו יוסבר מה כרוך בתפקיד חברי הועד המנהל של האגודה.

 • 26.11 סגירת אפשרות להצטרפות לחברים וחברות ולקחת חלק בבחירות לאחר תאריך זה מי שיצטרף כחבר באגודה לא יוכל להצביע בבחירות לוועד המנהל.

 • 28.11 יום הבחירות - 4 מוקדים בבתים הגאים + אופציה לפתיחת קלפיות נוספות בהתאם לביקוש.

מה זה להיות חבר/ת ועד מנהל :

האגודה מזמינה מנהיגים ומנהיגות להתמודד לוועד המנהל שלנו בכדי להניע ולהעצים את התנועה לשוויון בישראל עבור הקהילה הגאה. יחד, אתם/ן :

 • תבססו ותוודאו שהחזון, האסטרטגיות והמטרות שלנו מושגות באמצעות המנכ"ל/ית שלנו, הצוות והמתנדבי/ות שלנו

 • תעשו כל שביכולתכן/ם, במטרה לגייס באופן קולקטיבי את המשאבים הנדרשים לביצוע המשימה שלנו

 • תספקו שקיפות באמצעות פיקוח פיננסי, משפטי ותפעולי

תחומי מיומנות, ניסיון וידע:

 • זיקה והיכרות עם האגודה, שלל הגוונים בקהילה הגאה וערכיה, והכרות עם ארגונים קהילתיים נוספים

 • רשת בין אישית מבוססת ורחבה של היכרויות ויכולת לספק קשרים והזדמנויות חשובות, כולל גיוס כספים וגיוס חברי וחברות אגודה

 • תכנון אסטרטגי. ידע פיננסי, משפטי ותפעולי

 • תקשורת בין-אישית יעילה, ניהול עבודת צוות וניהול סכסוכים - כמוביל וכחבר צוות חברות/י הוועד המנהל נדרשים/ות להשקיע זמן ומאמץ, כולל השתתפות פעילה בכל המפגשים, הסמינרים והאירועים ולהגיב לעניינים ומקרים דחופים.

הועד המנהל אחראי באופן חוקי לכל העשייה באגודה.


שאלות תשובות:

מתי הבחירות?

הבחירות יתקיימו ב- 28.11.19 !

איפה?

ההצבעה תתקיים ברחבי הארץ בנקודות שיפורסמו מראש ולפחות בארבעה אתרי הצבעה: ת"א, חיפה, ירושלים ובאר שבע, כאשר במידת הצורך ייפתחו קלפיות במוקדים נוספים בארץ לפי ביקוש. פרטים מלאים על אתרי ההצבעה יפורסמו בסמוך למועד הבחירות.

אם אתם רוצים/ות קלפי באזור מגוריכם/ן, מלאו את הטופס הבא וניצור אתכם קשר: https://bit.ly/2zbVqa8

שיטת ההצבעה?

כל בוחר\ת י\תתבקש לדרג מבין רשימת המועמדים\ות את אלו בהם\ן הוא\היא מעוניין\ת לבחור. כל בוחר\ת י\תוכל להצביע ללא יותר מ-7 מועמדים\ות. שמות המועמדים/ות יפורסמו באתר ייעודי לקראת הבחירות עם כל המידע הדרוש.

איך מתמודדים/ות?

כל מי שהצטרף/ה כחבר/ה באגודה לפני ה-28.8.19 ושהגיש/ה מועמדות בהתאם לקול הקורא שיפורסם. הגשת המועמדות תפתח 22.09.19 ותסתיים ב14.10.19.

איך יודעים/ות אם אני חבר/ה בארגון?

ניתן לברר אם החברות שלך בארגון פעילה ע"י שלחית מייל עם פרטים מזהים ( שם מלא ותז) למייל האגודה: aguda@lgbt.org.il

לחידוש ההצטרפות לחברות בלינק: bit.ly/2NK4cVF

איך נדע מי המתמודדים/ות?

לקראת הבחירות יופעל עמוד מיוחד באתר האגודה ובו פרטים על מי שהגיש/ה מועמדות ומבקש/ת להיבחר. במקביל ייעשה על-ידי האגודה קמפיין עידוד חברות והצבעה שיפנה לאתר ההתמודדות והפרטים על המועמדים/ות

מי זכאי/ת להצביע?

כל מי שהינו/ה חבר/ת אגודה פעיל והצטרף/ה לא יאוחר מה-26.11.2019

ניתן לברר את מצב החברות על ידי שליחת מייל ל: aguda@lgbt.org.il

מה קורה אם חבר/ה ועד שנבחר/ה מתפטר/ת?

חבר/ת ועד רשאי/ת להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל, הודעה על כך תימסר לאסיפה הכללית הבאה של האגודה.

האסיפה תאשר את מי שזכה במספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא הצליחו להיבחר בבחירות הכלליות האחרונות, לכהן בוועד המנהל למשך תקופת הכהונה של חבר הועד אותו החליף, ובתנאי שעבר את סף החסימה המופיע בתקנון.

מה זה אומר הבטחת ייצוג?

בוועד המנהל מובטחים ייצוג לשלושה סקטורים בקהילה: נציג הקהילה הטרנסג'נדרית, נציגה מהמגדר הנשי ונציג הפריפריה (למען הסר ספק נציג שאינו תושב גוש דן). י/תבחר נציג/ה מבין סקטורים כאלו כאחד משבעת חברי/ות הוועד /תיחשב חבר/ה זה/ו כנציג/ת הסקטור, לא ייבחר נציג , יהיה הוועד רשאי לצרף לשורותיו חבר נוסף באישור האסיפה. כמו כן על פי החלטת האסיפה יתקיים ייצוג של לפחות 40 אחוז לכל מגדר: היה ולא יבחרו 7 נציגי ועד בייצוג של 40 אחוז לכל מגדר לפחות, המגדר החסר יוקפץ בדירוג התוצאות על חשבון המגדר השני. לדוגמא : היה וייבחרו 7 נשים לועד המנהל, שלושת המקומות האחרונים יפונו ל- 3 הגברים שקיבלו את מירב הקולות.

הקפצת המועמדות/ים מהמגדר החסר תיעשה אך ורק מקרב המועמדים/ות שעברו את סף החסימה על פי התקנון, גם אם לאחר ההקפצה הרכב הוועד לא ישמור על יחס של 40% לכל מגדר.

*המגדר לפי הגדרתו/ה העצמית של המועמד/ת

מה סמכויות הוועד המנהל?

 1. הועד ינהל את ענייני האגודה ויקבע את חותמת האגודה.

 2. לועד תהיה כל סמכות לפעול בשם האגודה, למעט סמכויות שנתייחדו בחוק העמותות או בתקנון האגודה לאסיפה הכללית או למוסד ממוסדות האגודה.

 3. על חברי הועד לפעול לטובת חברי האגודה ובמסגרת מטרותיה בהתאם לחוק העמותות ולהוראות תקנון זה ובהתאם לכל ההחלטות וההמלצות של האסיפה הכללית.

 4. הועד אחראי לניהולם התקין של פנקסי החשבונות ופנקס החברים של האגודה.

מי מפקח על תהליך הבחירות לועד?

על מנת לשמור על אובייקטיביות מירבית, החליט הועד המנהל לכונן ועדת בחירות בליווי של המנכ"ל,

אשר יהוו גורם מעצב ומפקח על הבחירות בצמוד לחוק ולתקנון הארגון.

אלו חברי הועדה:

טל אלוביץ' - מומחה למדיניות ציבורית. בעבר יו"ר ועדת הביקורת של האגודה.

נטע אילני - עורכת דין ומתנדבת באגודה למען הלהט"ב.

אבירם בלומי - מנחה סדנאות של הוועד למלחמה באיידס, מתנדב באיגי וממקימי קבוצת הפנתרות הוורודות.

פרנק נובמבר - עולה חדש מארה״ב. בעבר דירקטור מנהיגות ופיתוח אסטרטגי בקמפיין לזכויות אדם בוושינגטון, ד׳.ס׳. חבר דירקטוריון של ארגון ״אה ווידר ברידג״.אבי צור - לשעבר עובד משרד החינוך ורכז פדגוגי של פרויקט ברק של האגודה. היום - מחנך, ומרצה בארץ ובחו״ל.

ענת ניר - פעילה פמיניסטית ולהט״בית. בעבר חברת ועד מנהל באגודה ויו"ר הועדה.


הועדה זמינה לשאלות ורעיונות במייל הבא: elections@lgbt.org.il

bottom of page