LgbtMdd_logo_Jan21 white.png

מדד הגאווה ברשויות המקומיות מודד את יחסן של רשויות מקומיות נבחרות

לקהילת הלהט״ב, במטרה לשפר את איכות החיים ותחושת הביטחון ללהט״ב במרחב העירוני. האגודה גאה ללוות לאורך השנים רשויות והתארגנויות מקומיות בכל רחבי הארץ, השנה בחרנו רשויות שמקדמות עשייה לקהילה הגאה ומלוות ע״י האגודה.

עירייה

תל אביב


העירייה מפעילה פרויקטים לקהילה הטרנסית וביניהם: מרכז תעסוקה שנותן כלים לחברות.י הקהילה במציאת עבודה, ופרויקט לולה להעצמה נשית טרנסית- ליווי ע״י מנטוריות מהקהילה הטרנסית, במגוון תחומים שונים. להורדת המדד המפורט
ראשון לציון


העירייה הפיקה אירוע לציון יום הזיכרון הטרנסג׳נדרי בהיכל התרבות העירוני, במסגרתו הוצגה תערוכת זיכרון, הצגה ועוד. האירוע היה פתוח לקהל הרחב, נכחו בו מאות א.נשים. להורדת המדד המפורט
גבעתיים


העירייה כינסה את כלל עובדיה נותני השירות, להדרכה של חוש״ן בנושא הרגישות בטיפול בלהט״ב. עובדים משלל מחלקות ואגפי העירייה התכנסו להכשרה, העלו סוגיות ודנו בהן, במטרה לתת שירות מיטבי לקהילה. להורדת המדד המפורט

מועצה מקומית

קריית טבעון


אופי אירועי הגאווה היה מיוחד מבחינת תכנים ומגוון, לדוג׳ מופע דראג בחצר השוק, והקרנת סרט שלוותה בדיון על קהילת הלהט״ב. תמהיל האירועים לקב׳ הגיל השונות, העומק והנראות הציבורית הפכו את חודש הגאווה לחגיגה של ממש. להורדת המדד המפורט
פרדס חנה כרכור


המחלקה לטיפול במשפחה עברה הכשרה בנושא הקהילה, וכן נציגים נפגשו אחת לחודש, לתהליך חשיבה והטמעת מידע. הותאמו תהליכי התשאול של מטופלים, בוצע תהליך התאמת המענים לקהילה בכל המישורים, בתחום הייעוץ והטיפול, המשפטי ועוד. להורדת המדד המפורט

מועצה אזורית

עמק חפר


מועצת הנוער העירונית, כתבה בשיתוף עם איגי, מערך הדרכה על הקהילה, המיועד לתלמידי תיכון. המערך כלל צורות חדשניות להעברת מסרים, כמו משחקים בסגנון "סליחה על השאלה". הפעילות נעשתה מתוך תפיסה חינוכית של נוער מדבר לנוער. להורדת המדד המפורט

עירייה

תל אביב


העירייה מפעילה פרויקטים לקהילה הטרנסית וביניהם: מרכז תעסוקה שנותן כלים לחברות.י הקהילה במציאת עבודה, ופרויקט לולה להעצמה נשית טרנסית- ליווי ע״י מנטוריות מהקהילה הטרנסית, במגוון תחומים שונים. להורדת המדד המפורט
ראשון לציון


העירייה הפיקה אירוע לציון יום הזיכרון הטרנסג׳נדרי בהיכל התרבות העירוני, במסגרתו הוצגה תערוכת זיכרון, הצגה ועוד. האירוע היה פתוח לקהל הרחב, נכחו בו מאות א.נשים. להורדת המדד המפורט
גבעתיים


העירייה כינסה את כלל עובדיה נותני השירות, להדרכה של חוש״ן בנושא הרגישות בטיפול בלהט״ב. עובדים משלל מחלקות ואגפי העירייה התכנסו להכשרה, העלו סוגיות ודנו בהן, במטרה לתת שירות מיטבי לקהילה. להורדת המדד המפורט

מועצה מקומית

קריית טבעון


אופי אירועי הגאווה היה מיוחד מבחינת תכנים ומגוון, לדוג׳ מופע דראג בחצר השוק, והקרנת סרט שלוותה בדיון על קהילת הלהט״ב. תמהיל האירועים לקב׳ הגיל השונות, העומק והנראות הציבורית הפכו את חודש הגאווה לחגיגה של ממש. להורדת המדד המפורט
פרדס חנה כרכור


המחלקה לטיפול במשפחה עברה הכשרה בנושא הקהילה, וכן נציגים נפגשו אחת לחודש, לתהליך חשיבה והטמעת מידע. הותאמו תהליכי התשאול של מטופלים, בוצע תהליך התאמת המענים לקהילה בכל המישורים, בתחום הייעוץ והטיפול, המשפטי ועוד. להורדת המדד המפורט

מועצה אזורית

עמק חפר


מועצת הנוער העירונית, כתבה בשיתוף עם איגי, מערך הדרכה על הקהילה, המיועד לתלמידי תיכון. המערך כלל צורות חדשניות להעברת מסרים, כמו משחקים בסגנון "סליחה על השאלה". הפעילות נעשתה מתוך תפיסה חינוכית של נוער מדבר לנוער. להורדת המדד המפורט

עירייה

תל אביב


העירייה מפעילה פרויקטים לקהילה הטרנסית וביניהם: מרכז תעסוקה שנותן כלים לחברות.י הקהילה במציאת עבודה, ופרויקט לולה להעצמה נשית טרנסית- ליווי ע״י מנטוריות מהקהילה הטרנסית, במגוון תחומים שונים. להורדת המדד המפורט
ראשון לציון


העירייה הפיקה אירוע לציון יום הזיכרון הטרנסג׳נדרי בהיכל התרבות העירוני, במסגרתו הוצגה תערוכת זיכרון, הצגה ועוד. האירוע היה פתוח לקהל הרחב, נכחו בו מאות א.נשים. להורדת המדד המפורט
גבעתיים


העירייה כינסה את כלל עובדיה נותני השירות, להדרכה של חוש״ן בנושא הרגישות בטיפול בלהט״ב. עובדים משלל מחלקות ואגפי העירייה התכנסו להכשרה, העלו סוגיות ודנו בהן, במטרה לתת שירות מיטבי לקהילה. להורדת המדד המפורט

מועצה מקומית

קריית טבעון


אופי אירועי הגאווה היה מיוחד מבחינת תכנים ומגוון, לדוג׳ מופע דראג בחצר השוק, והקרנת סרט שלוותה בדיון על קהילת הלהט״ב. תמהיל האירועים לקב׳ הגיל השונות, העומק והנראות הציבורית הפכו את חודש הגאווה לחגיגה של ממש. להורדת המדד המפורט
פרדס חנה כרכור


המחלקה לטיפול במשפחה עברה הכשרה בנושא הקהילה, וכן נציגים נפגשו אחת לחודש, לתהליך חשיבה והטמעת מידע. הותאמו תהליכי התשאול של מטופלים, בוצע תהליך התאמת המענים לקהילה בכל המישורים, בתחום הייעוץ והטיפול, המשפטי ועוד. להורדת המדד המפורט

מועצה אזורית

עמק חפר


מועצת הנוער העירונית, כתבה בשיתוף עם איגי, מערך הדרכה על הקהילה, המיועד לתלמידי תיכון. המערך כלל צורות חדשניות להעברת מסרים, כמו משחקים בסגנון "סליחה על השאלה". הפעילות נעשתה מתוך תפיסה חינוכית של נוער מדבר לנוער. להורדת המדד המפורט

עירייה

תל אביב


העירייה מפעילה פרויקטים לקהילה הטרנסית וביניהם: מרכז תעסוקה שנותן כלים לחברות.י הקהילה במציאת עבודה, ופרויקט לולה להעצמה נשית טרנסית- ליווי ע״י מנטוריות מהקהילה הטרנסית, במגוון תחומים שונים. להורדת המדד המפורט
ראשון לציון


העירייה הפיקה אירוע לציון יום הזיכרון הטרנסג׳נדרי בהיכל התרבות העירוני, במסגרתו הוצגה תערוכת זיכרון, הצגה ועוד. האירוע היה פתוח לקהל הרחב, נכחו בו מאות א.נשים. להורדת המדד המפורט
גבעתיים


העירייה כינסה את כלל עובדיה נותני השירות, להדרכה של חוש״ן בנושא הרגישות בטיפול בלהט״ב. עובדים משלל מחלקות ואגפי העירייה התכנסו להכשרה, העלו סוגיות ודנו בהן, במטרה לתת שירות מיטבי לקהילה. להורדת המדד המפורט

מועצה מקומית

קריית טבעון


אופי אירועי הגאווה היה מיוחד מבחינת תכנים ומגוון, לדוג׳ מופע דראג בחצר השוק, והקרנת סרט שלוותה בדיון על קהילת הלהט״ב. תמהיל האירועים לקב׳ הגיל השונות, העומק והנראות הציבורית הפכו את חודש הגאווה לחגיגה של ממש. להורדת המדד המפורט
פרדס חנה כרכור


המחלקה לטיפול במשפחה עברה הכשרה בנושא הקהילה, וכן נציגים נפגשו אחת לחודש, לתהליך חשיבה והטמעת מידע. הותאמו תהליכי התשאול של מטופלים, בוצע תהליך התאמת המענים לקהילה בכל המישורים, בתחום הייעוץ והטיפול, המשפטי ועוד. להורדת המדד המפורט

מועצה אזורית

עמק חפר


מועצת הנוער העירונית, כתבה בשיתוף עם איגי, מערך הדרכה על הקהילה, המיועד לתלמידי תיכון. המערך כלל צורות חדשניות להעברת מסרים, כמו משחקים בסגנון "סליחה על השאלה". הפעילות נעשתה מתוך תפיסה חינוכית של נוער מדבר לנוער. להורדת המדד המפורט

עירייה

תל אביב


העירייה מפעילה פרויקטים לקהילה הטרנסית וביניהם: מרכז תעסוקה שנותן כלים לחברות.י הקהילה במציאת עבודה, ופרויקט לולה להעצמה נשית טרנסית- ליווי ע״י מנטוריות מהקהילה הטרנסית, במגוון תחומים שונים. להורדת המדד המפורט
ראשון לציון


העירייה הפיקה אירוע לציון יום הזיכרון הטרנסג׳נדרי בהיכל התרבות העירוני, במסגרתו הוצגה תערוכת זיכרון, הצגה ועוד. האירוע היה פתוח לקהל הרחב, נכחו בו מאות א.נשים. להורדת המדד המפורט
גבעתיים


העירייה כינסה את כלל עובדיה נותני השירות, להדרכה של חוש״ן בנושא הרגישות בטיפול בלהט״ב. עובדים משלל מחלקות ואגפי העירייה התכנסו להכשרה, העלו סוגיות ודנו בהן, במטרה לתת שירות מיטבי לקהילה. להורדת המדד המפורט

מועצה מקומית

קריית טבעון


אופי אירועי הגאווה היה מיוחד מבחינת תכנים ומגוון, לדוג׳ מופע דראג בחצר השוק, והקרנת סרט שלוותה בדיון על קהילת הלהט״ב. תמהיל האירועים לקב׳ הגיל השונות, העומק והנראות הציבורית הפכו את חודש הגאווה לחגיגה של ממש. להורדת המדד המפורט
פרדס חנה כרכור


המחלקה לטיפול במשפחה עברה הכשרה בנושא הקהילה, וכן נציגים נפגשו אחת לחודש, לתהליך חשיבה והטמעת מידע. הותאמו תהליכי התשאול של מטופלים, בוצע תהליך התאמת המענים לקהילה בכל המישורים, בתחום הייעוץ והטיפול, המשפטי ועוד. להורדת המדד המפורט

מועצה אזורית

עמק חפר


מועצת הנוער העירונית, כתבה בשיתוף עם איגי, מערך הדרכה על הקהילה, המיועד לתלמידי תיכון. המערך כלל צורות חדשניות להעברת מסרים, כמו משחקים בסגנון "סליחה על השאלה". הפעילות נעשתה מתוך תפיסה חינוכית של נוער מדבר לנוער. להורדת המדד המפורט