המצע הגאה של הקהילה הגאה

הקהילה הגאה בישראל נאבקת לקבלת שוויון זכויות מלא, לחירות ולהפסקת האפליה כלפיה בחוק

אנחנו רואים בחירות ובשוויון זכויות יסוד, מהותיות ומאמינות שכל בני אדם נולדו חופשיים ושווים בכל. אנחנו סבורים שתפיסה ערכית ועקרונית זו נטועה היטב בבסיסה של החברה הישראלית וזוכה לתמיכה רחבה בכל שדרות הציבור. לכן, אנו דורשות ודורשים את הדרישות הבאות, ברוח ערכי השוויון המגולמים במגילת העצמאות ומתוך חובתה של המדינה לראות בשוויון זכות חוקתית מובהקת;

 

 1. מניעת פשיעה ואלימות כלפי הקהילה הגאה:

  • החמרת הטיפול והענישה כלפי פשעי שנאה על רקע להט"בופובי

  • השלמת חקיקת חוק הפרשנות

  • תיקון נוהל שינוי סעיף המין בתעודת הזהות

  • חקיקת איסור טיפולי המרה בקטינים ואיסור פרסום טיפולי המרה

 2. הכרה במשפחות גאות:

  • תיקון חוק הפונדקאות

  • רישום הורות של זוגות להט"ב באופן זהה לרישום הורות הטרוסקסואלית

  • מתן אפשרות אימוץ בישראל ומחו"ל

  • שוויון והכרה בזוגיות בין בני ובנות אותו המין

 3. התאמת שירותי הרווחה לאוכלוסית הלהט"ב:

  • פיתוח רצף מענים ייעודיים מותאמים, שילוב במענים קיימים עבור הקהילה הטרנסית, הלהט"ב במגזר הערבי, הדתי, החרדי והלהט"ב במעגל הזנות

  • התאמת תכניות לשילוב בשוק התעסוקה לקהילה הטרנסית

 4. שוויון בבריאות:

  • הרחבת והסדרת פעילות הוועדה להתאמה מגדרית לרבות הקצאת שעות חדרי ניתוח

  • הכללת ניתוחים לשינוי מין שאינם באברי המין בסל הבריאות

  • כתיבת נוהל לטיפול באנשים טרנסג'נדרים במערכת בריאות הנפש

  • הכללת PREP ותרופות משפרות חיים חדשות לנשאי HIV בסל התרופות הבסיסי

 5. חינוך לסובלנות וקבלת הקהילה הגאה:

  • כתיבת והטמעת חוזר מנכ"ל המגדיר את הטיפול באוכלוסיית הלהט"ב בכלל וטרנסג'נדרים בפרט במערכת החינוך לרבות החינוך הממלכתי דתי

  • הכנסת תכנים חינוכיים להט"ביים לתוכניות הלימוד במערכות החינוך ולמוסדות האקדמיים הרלוונטים

  • קיום הכשרות חובה בנושא הלהט"בי למחנכים, מרצים באקדמיה, מטפלים ונותני שירותים ציבוריים

 6. הקצאת משאבים:

  • פתיחת תקנה תקציבית ייעודית לתקצוב פעילות ארגוני הקהילה הגאה.

  • הגדלת התקציבים המיועדים לקהילה הגאה לפחות ל- 50 מיליון ש"ח בבסיס התקציב בדגש על גיל שלישי, פריפריה ואוכלוסיות מוחלשות