בתהליכי בנייה.

בשנת 1975 התגבשה קבוצת פעילים שהחליטו שהגיע הזמן להקים בישראל ארגון שישרת את ציבור ההומוסקסואלים וייצגם

מאת: דן ינוביץ' 

29/7/1975 - הפגישה הראשונה של קבוצת הפעילים ובה מחליטים על ייסוד ארגון. הקבוצה קוראת לעצמה בשלב זה "חוג גיים גאים".

5/8/1975 - מכתב ראשון נשלח לחברים ובו סיכום הפגישה של חודש יולי.
21/8/1975 - מכתב שני נשלח לחברים ובו הסבר על תחומי העיסוק של הארגון החדש.
4/9/1975 - מפגש פעילים שני בו עוצבה דמותה של האגודה.
21/9/197 - נשלחת למשרד הפנים הבקשה לרישום הארגון תחת השם "האגודה לשמירת זכויות הפרט". יעקב פזי הוא יו"ר הועד המייסד.
6/10/1975 - במכתב ליו"ר המייסד, מאשר משרד הפנים את הקמת האגודה.
14/10/1975 - האישור על ייסוד האגודה מתפרסם בעיתון "הצופה".
11/1975 - מידעון שלישי נשלח לחברי האגודה והפעם בתבנית רשמית של האגודה.
12/11/1975 - ישיבה ראשונה של הועדה המנהל. יו"ר הישיבה הוא סיון מלכיאור.
16/11/1975 - חברי הועד נפגשים עם ח"כ שולמית אלוני ודנים עימה בביטול הסעיף בחוק העונשין האוסר קיום יחסי מין הומוסקסואליים.
14/12/1975 - חברי הועד בוחרים באבי אנגל להיות יו"ר האגודה.
1/1976 - מידעון רביעי נשלח לחברים.
25/1/1976 - מפגש ראשון של כלל חברי האגודה.
2/2/1976 - תוכנית הטלוויזיה הראשונה בנושא הומוסקסואליות, "השעה השלישית", בהשתתפות אבי אנגל ותיאו מאינץ.
29/2/1976 - האסיפה הכללית הראשונה של האגודה. סיון מלכיאור נבחר לתפקיד יו"ר האגודה, ויתר חברי הועד המייסדים נבחרים להמשיך לכהן.
2/1976 - מידעון חמישי נשלח לחברים. החל מגיליון 8 (נובמבר 1976) מקבל המידעון את השם "ריש גלי" והוא ממשיך להיות מופץ לחברים בקביעות עד קיץ 1978 (גיליון 18)

 

1975-1980