Thirty-sixth_government_of_Israel,_June_2021_(AVO_5997).jpg

קהילת הלהט״ב דורשת #תקציב_שווה

 

ממשלת השינוי, זה הזמן לשנות.

תקציב 2021-2022

₪ עלות: 150 מיליון

שיוויון לקהילה הגאה - בלי תקציבים, זה לא יקרה.

לאחר בדיקה מדוקדקת וכימות הצרכים של הקהילה הגאה לתקציבים, אנחנו קוראות וקוראים לממשלת ישראל לתקצב פעולות המקדמות שוויון, ביטחון אישי והכרה בקהילת הלהט״ב בסכום כולל של 150 מיליון ש״ח בשנה.

עוד מעט, בתחילת אוגוסט, תאשר הממשלה תקציב דו-שנתי ל-2021-2022, לאחר שבמשך שנתיים וחצי מדינת ישראל התנהלה ללא תקציב מסודר. 

לראשונה בהיסטוריה, הכוח השלטוני נמצא בידי שש מפלגות בקואליציה מימין, מרכז ומשמאל (יש עתיד, כחול-לבן, העבודה, מרצ, תקווה חדשה וישראל ביתנו) שהתחייבו כולן, במפורש, לקדם שוויון, ביטחון אישי והכרה ללהט"ב. המפלגות האלה והשרים.ות מטעמם מגבשים ממש בימים אלה את הצעת התקציב.

זה המקום להזכיר: קידום שוויון לקהילה הגאה נעשה בחקיקה, אך לא רק בחקיקה. 
הוא נעשה גם באמצעות השקעת משאבים, כלומר בגיבוש תכניות עבודה המבוססות על תקציבים וכוח אדם. 

הנה שלוש דוגמאות להמחשה: כדי שצעירים וצעירות להט"ב ללא עורף משפחתי יזכו למעני רווחה הולמים אין צורך לשנות שום חוק - יש להקים מסגרות חוץ-ביתיות להלנת חירום.


גם הנגישות של מערכת הבריאות לאנשים על הקשת הטרנסית אינה תלויה בחקיקה, אלא בהקצאת משאבים (רופאים.ות, הכשרות וכו') במשרד הבריאות.


כדי להיאבק בלהט"בפוביה צריך להשקיע בחינוך לסובלנות במשרד החינוך, לפתח מענים ללהט"ב ברשויות המקומיות באמצעות המשרד לשוויון חברתי, ולקדם הסברה והכשרות בספורט.

היום, אנחנו בקהילה הגאה דורשים ודורשות שוויון תקציבי.

בתכנית העבודה שלנו מול הכנסת והממשלה ("מפת דרכים לזכויות להט"ב") פרטנו באילו ממשרדי הממשלה נדרשת השקעה תקציבית ועבור אילו נושאים. בימים הקרובים נעבור משרד-משרד ונציג לכם.ן את הדרישות המרכזיות ואת משמעותן התקציבית. 

אישור תקציב דו-שנתי הוא אירוע דרמטי, הזדמנות ייחודית לעשות צדק עם האוכלוסיות המוחלשות ביותר בתוך הקהילה הגאה. את ההזדמנות הזאת אסור לממשלת השינוי לפספס.

אנחנו קוראים לכם ולכן, שרי ושרות ממשלת ישראל:
זו ההזדמנות שלכם להפוך מילים לכסף, וכסף - לשוויון.

#תקציב_שווה
זה בידיים שלכם.ן!

בתחילת חודש אוגוסט תאשר ממשלת ישראל תקציב דו-שנתי ל-2022-2023, לאחר שבמשך שנתיים וחצי מדינת ישראל התנהלה ללא תקציב מסודר.

כבוד שרת החינוך, ד״ר יפעת שאשא ביטון - שלוש פעולות שלך יכולות לחולל שינוי מהותי:

  1. הגדלת תקנת חינוך לסובלנות מהיקף של 1.5 להיקף 8 מיליון ₪ בשנה, לטובת עיבוי מערך ההכשרות לצוותים חינוכיים ולתלמידים.ות בבתי ספר.

  2. הטמעת תכנים בנושא סובלנות ושוויון כלפי להט"ב בחומרי הלימוד (כיום אין אפילו מילה אחת של התייחסות במקצועות האזרחות, הסוציולוגיה וההיסטוריה, לעומת התייחסות כלפי מיעוטים וקבוצות מוחלשות בחברה הישראלית).

  3. ובנוסף, זה הזמן להוציא חוזר מנכ"ל שיטפל בקשיים של להט"ב במערכת החינוך סביב יציאה מהארון, התאמה מגדרית, יאסור הפניה לטיפולי המרה וכו'.

 

מפלגת תקווה חדשה, המפלגה של שרת החינוך, כבר התחייבה לכל אלה במצע הבחירות שלה: "נתקצב פיתוח תכניות על-מנת להטמיע את ערכי השוויון, הסובלנות והכבוד לכל אדם, במערכת החינוך, במערך הסוציאלי ובמשטרה. כך נעלה את המודעות בקרב כלל האוכלוסייה לחשיבות הנושא".

 

שרת החינוך, זה בידיים שלך. זה הזמן לשנות.

תקציב יפעת.jpg

#תקציב_שווה