ועדת הביקורת הינה גוף אשר קיים בכל עמותה מכוח חוק העמותות, תש"ם-1980, אשר מטרתו להסדיר את הפעלתן של העמותות השונות במדינת ישראל והפיקוח עליהן.

 

בהתאם לתקנון האגודה למען הלהט"ב בישראל (העמותה), מכהנים בועדת הביקורת שלושה מחברי העמותה אשר תפקידם לבקר את פעילות הגופים ובעלי התפקידים בעמותה.

 

בין השאר, חברי הועדה מפקחים על תפקוד הועד המנהל, מאשרים את הדו"ח השנתי של האגודה בטרם הוא מוגש לאסיפה הכללית, מנהלים ביקורת על נושאים שונים שבהם האגודה עוסקת ומהווים גורם אליו ניתן לפנות כאשר חבר העמותה סבור כי נעשה לו עוול ע"י העמותה או מי ממנהליה או כאשר מי מחברי העמותה או מנהליה פועל בצורה שגויה ו/או מנוגדת לחוק או לתקנון.

 

חברי הועדה נבחרים לקדנציה של שנתיים ואינם יכולים לכהן במקביל בתפקיד בשכר באגודה או בועד המנהל שלה. 

 

ניתן לפנות לוועדת הביקורת באמצעות המייל: : bikoret@lgbt.org.il

ועדת ביקורת