up.png

התייחסות לקהילה הגאה במצעי המפלגות

download (1).png
download.png
1280px-Meretz_Logo.svg.png
Kahollavan.png
העבודה.-צילום-יחצ.jpg
1280px-Likud_Logo.svg_.png
1200px-ישראל_ביתנו_לוגו_.jpg
1200px-KulanuNew.svg.png
ZehutParty.svg.png
1200px-NewYaminLogo.svg.png

מפלגת העבודה

 

עקרונות "העבודה" כוללים חבילת חקיקה ובה 24 חוקים שנועדו לקדם שוויון זכויות מלא לקהילה הלהט"בית ובהם:

•        הזכות למשפחה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

•        חוק הפונדקאות יכלול את הקהילה הלהט"בית

•        חוק האימוץ יכלול את הקהילה הלהט"בית

•        ייזום הסכמי אימוץ בינלאומיים שיאפשרו אימוץ להט"בי

•        הכרה בהורות משותפת

•        אפשרות לתרומת ביציות בין בנות זוג

•        השוואת רישום הורות

•        ברית הזוגיות לזוגות להט"בים

•        הכרה בנישואים אזרחיים או החזר כספי לנישואים אזרחיים בחו"ל

•        אפשרות חוקית לגירושי להט"ב

•        איסור טיפולי המרה

•        איסור הפליית טרנסג'נדרים בתעסוקה

•        שינוי סעיף המין בתעודת זהות

•        חינוך לשוויון בתכנית הלימודים הממלכתית

•        ענישת מינימום על פשעי שנאה

•        ביטול ההיתר לצטט כתבי דת בעבירות של הסתה

•        הכרה בשכול במשפחות להט"ביות

•        תיקון לחוק הירושה כך שיכיר בזוגיות להט"בית

מפלגת כחול לבן

 

בפרק שפרסמה מפלגת כחול לבן ישנה התייחסות לנושאים הבאים:

•        חוק הפרשנות יאסור אפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית

•        ברית הזוגיות תכיר בזוגיות להט"בית

•        חוק הפונדקאות יכלול את הקהילה הלהט"בית

•        חוק האימוץ יאפשר לזוגות להט"בים לאמץ בישראל ובחו"ל וישווה את תנאי הרישום

•        החמרת ענישה על פשעי שנאה על רקע להטבופובי

•        מניעת אלימות כלפי טרנסג'נדרים

•        הסדרת פעילות הוועדה להתאמה מגדרית

•        פעילות למען טרנסג'נדיות במעגלי הזנות

מפלגת מרצ

מרצ מכירה בכך שנטייה מינית וזהות מינית, על מגוון צורותיהן וביטוייהן, הן חלק בלתי נפרד מזהותם של כל איש ואישה. מצע הינו הרחבה ופירוט של מסמך הדרישות של הקהילה הגאה בישראל, עליו חתומות כל 11 עמותות הקהילה, כפי שהוגש לממשלת ישראל במהלך מחאת הלהט"ב לשוויון זכויות מלא בקיץ 2018.

שוויון בבריאות- הגדלה משמעותית של התקציבים לטיפולים לאישור מגדרי, הכללת כל ניתוחים להתאמה מגדרית שלא מבוצעים באברי המין בסל הבריאות, , הכללת PREP ותרופות משפרות חיים חדשות לנשאי HIV בסל התרופות הבסיסי, ביטול אפליית אנשים טרנסג'נדרים במימון טיפולי פוריות והקפאת זרע וביציות. 
•    חינוך לסובלנות, כבוד לזולת וקבלת הקהילה הגאה
•    הכרה במשפחות גאות- שוויון והכרה בזוגיות בין בני ובנות אותו המין, רישום הורות של זוגות להט"ב מתן אפשרות אימוץ בישראל ומחו"ל, תיקון חוק הפונדקאות-, הסדרת נתיב ייעודי בקופות החולים ובמערכת הבריאות הציבורית עבור נשים לט"ביות , הכרה בתאים משפחתיים בהם למעלה משני הורים.
•    מניעת פשיעה ואלימות ואפליה כלפי הקהילה הגאה.
•    ההכרה בזהות מגדרית.
•    התאמת שירותים לאוכלוסיית הלהט"ב.
•    חינוך לסובלנות, כבוד לזולת וקבלת הקהילה הגאה
•    הקצאת משאבים לתקצוב פעילות ארגוני הקהילה הגאה

מפלגת חד"ש תעל

 

במצע חד"ש-תע"ל מופיעות לאורכו התייחסויות שונות לקהילה הלהט"בית ובין היתר:

•        הפרדת דת ומדינה והכרה במשפחות חד מיניות

•        ביעור גזענות ואפליה על רקע נטייה מינית או מגדרית

•        תכניות לימודים נגד קיפוח מגדרי או על רקע נטייה מינית

•        חקיקה נגד הסתה על רקע נטייה מינית או מגדרית

מפלגת הימין החדש

 

במצע "הימין החדש" מצוין כי בסוגיות דת ומדינה תוקם וועדה שתפעל ברוח אמנת גביזון מדן

מפלגת גשר

 

במצע גשר מצוין כי תוצג תכנית למניעת אפליה וחיזוק עצמאותן של קבוצות מוחלשות ובהן להט"ב.

מפלגת זהות

 

אין התייחסות לקהילה הגאה במצע המפלגה

מפלגת כולנו

  • תיקון חוק הפונדקאות - המצב החוקי הקיים כיום מאפשר לזוגות הטרוסקסואלים ולנשים רווקות לבצע הליך פונדקאות בישראל. ועדת מור יוסף המליצה לאפשר לגברים להיעזר בשירותי פונדקאות אך במסלול נפרד אלטרואיסטי.

  • שוויון באימוץ - חוק האימוץ בישראל קובע כיום כי "איש ואשתו" בלבד יכולים לאמץ. מציאות זו יוצרת מצב שבו זוגות מאותו מין אינם מסוגלים לאמץ תינוקות בישראל. אין הבדל בין זוג מאותו מין לבין זוג של גבר ואישה ולכן נפעל להכרה בזוגות מאותו מין כשווים גם בתהליך האימוץ.

  • מאבק בטיפולי המרה - כיום ישנה אזהרה מפורשת של משרד הבריאות נגד טיפולי המרה, שמסייעת לארגונים קהילתיים למנוע הפנייה לטיפולי המרה שכאלה. ניאבק להגבלת טיפולים להמרת קטינים, תלמידים, חוסים וכד'.

  • נוער גאה - הנוער הגאה היא אוכלוסייה הנמצאת בסיכון להטרדות במערכת החינוך ובסיכון גבוה לאובדנות. מפלגת "כולנו" תפעל לגיבוש תכנית לאומית יחד עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים לנושא כדי לבחון כיצד ניתן לתת כלים מרכזיים לבני נוער אלה.

  • הקהילה הטרנסית - קידום אוכלוסיית הטרנסים בישראל תוך התמקדות במניעת אפלייתם וקידום שילובם בחברה הישראלית.

  • בריאות והקהילה הגאה - קידום שורה של צעדים כדי לפעול לצמצום ההדבקה באיידס בעיקר בקרב הקהילה הגאה אך גם בקרב האוכלוסייה הכללית.

מפלגת ישראל ביתנו

 

במצע "ישראל ביתנו" התייחסות לנישואים אזרחיים לכלל תושבי המדינה ללא התייחסות לקהילה הלהט"בית.

מפלגת הליכוד

 

מפלגת "הליכוד" לא פרסמה מצע לבחירות.

בנוסף, זכויות להט"ב אינן מוזכרות במצעי המפלגות הבאות:

ש"ס, יהדות התורה, הבית היהודי ובל"ד-רע"ם